Jak se MR KČP v Doksech věnovala 77. výročí okupace zbytku ČSR.

05.04.2016 19:28

Členové MR KČP v Doksech se dne 15.3.2016 zúčastnili pietního aktu v Mladé Boleslavi, kde se konala vzpomínka, která připomněla osudy mladoboleslavských důstojníků z odbojové organizace Obrana národa, ale i ostatních mužů a žen, kteří se s potupnou okupací nesmířili a aktivně proti ní vystoupili. Důstojný rámec celé akce doprovodili příslušníci čestné jednotky Armády ČR, příslušníci Roty Nazdar i členové Československé obce legionářské v historických stejnokrojích.

Okupaci jsme si nepřipomněli jenom touto vzpomínkovou akcí. Dne 17.3.2016 jsme uspořádali pro své členy besedu zaměřenou k tomu, jak probíhala okupace zbytku ČSR v roce 1939 u nás v Doksech, na Pardubicku a v Mladé Boleslavi. Besedy se velmi dobře zhostili pamětníci těchto událostí z řad našeho KČP a to přítelkyně Drahoslava Sudolská a přítel Josef Haisler. Naší besedy se zúčastnil i místopředseda NR KČP přítel Zbyněk Cincibus a předseda OV KSČM Č. Lípa soudruh Václav Větrovec.

Těmito akcemi jsme si připomenuli jeden z mezníků, který nastartoval šestileté utrpení našich občanů.

Za MR KČP v Doksech
předseda a člen NR KČP Jiří Rutter.

Fotogalerie: Jak se MR KČP v Doksech věnovala 77. výročí okupace zbytku ČSR.

1 | 2 | 3 >>