II. ročník soutěže žáků SŠ

02.02.2012 14:04

 

Milé bylo dne 2.února 2012 přijetí přihlášených účastníků II. ročníku vědomostní soutěže žáků středních škol Libereckého kraje organizované za podpory KÚ Liberec Libereckým Klubem českého pohraničí. Zárukou vysoké úrovně této soutěže byla záštita, kterou nad ní převzal náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Bc. Radek Cikl. Cesta do Liberce mrazivým ránem, jehož chlad umocňovala chůze podle toku zamrzající Nisy, napověděla cosi o obětavosti soutěžících a jejich pedagogického doprovodu. V teple krajského úřadu všichni brzo zapomněli na mrazivý dech libereckých ulic. Vřelé přivítání ing. Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje z nich sejmulo i tíži trémy. Ke zlepšení atmosféry mezi přítomnými přispěl svým přivítáním předseda krajské rady Klubu českého pohraničí Leoš Hamrský. 

Upřesněním organizačních detailů, samotnou soutěž zahájil předseda okresní rady klubu v Liberci Dr. Oldřich Baťka. Dopředu všem známé téma soutěže „Československá republika v letech 1918 – 1938“ dostalo pro každého ze soutěžících konkrétní podobu v šedesáti otázkách a desíti „rozstřelových“ pro případ rovného zisku bodů. Po té se konferenčním sálem rozhostilo ticho sporadicky přerušované šustěním formulářů s otázkami.

Otázky nebyly sestavované s přihlédnutím k obsahu osnov výuky jednotlivých škol. Byly zaměřeny na otázky historie našeho státu, které jsou zvláště v poslední době objektem zájmu vykladačů naší historie v protičeskoslovenském slova smyslu. Že takových vykladačů je celá řada je všeobecně známo. Dobře takovým výkladům slouží zejména prostřednictvím německých novin tisknutých česky, i „naši“ lidé, není žádným tajemstvím. Aby uchránili „pro sebe chleba“ od chlebodárců, jsou schopni plivnout na svoji vlastní maminku. Tak vše zahalí do úsilí o demokracii, svobodu nebo do boje proti bolševismu. To poslední, to je tedy opravdu „kalibr“. Za to může být i chleba s margarinem a za ten upoceně blábolí i vyložené nesmysly.

Historii naší země, která byla předmětem soutěže je, možné vykládat mnoha způsoby. K těm různým výkladům patří výklady z hlediska CK rakousko-uherského mocnářství, výklad z hlediska českých Němců, těch kteří tíhli k hitlerovskému nacismu i těch, kteří zůstávali věrní československé republice, či slovenských Maďarů, i výklad nacistických pohrobků z landsmanšaftu. Je nejvýše potěšitelné, že představitelé krajského zastupitelstva v Liberci se shodují ve výkladu našich dějin s Klubem českého pohraničí. To je výklad historie z pohledu československých, českých a slovenských zájmů. Ale také zájmů příslušníků ostatních národů, které s námi žili v Československé republice nebo žijí v České republice a pro něž byl a je tento stát domovem, chcete-li, vlastí. Vlastí v tom pravém slova smyslu.

Jeden soutěžící za druhým odevzdávali svoje formuláře s vypracovanými odpověďmi. Odcházeli na chodbu, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení připravené spoluprací organizátorů. Hodnotící komisi začala práce s kontrolou výsledků. Ty byly vnikající. Všichni účastníci s téměř setinovými rozdíly dosáhli výsledků nad polovinou správných odpovědí. Byly to otázky nelehké a všem účastníkům patří obdiv za jejich obětavost a nadšení, se kterým do soutěže vstupovali. Všichni soutěžící obdrželi drobné dárky a všichni si mohli z nabídky knih o historii vybrat, dle svého uvážení, kteroukoliv a to podle dosaženého pořadí. První vybíral vítěz, který obhájil své vítězství minulého ročníku, pro sebe a svoji školu VOŠ Nový Bor.

Závěrečné slovo ing. Vajnerové patřilo všem, kteří se soutěže zúčastnili ať již jako organizátoři za krajský úřad či Klub českého pohraničí anebo jako soutěžící žáci středních škol libereckého kraje. Paní inženýrka poděkovala za dobře odvedenou práci a vyslovila přání, aby se po tomto druhém ročníku ze soutěže stala tradice. Potlesk přítomných byl bezesporu všeobecným souhlasem. S průběhem soutěže a jejími účastníky se seznámíte v naší fotogalerii. 

Cincibus Zbyněk nejstarší, NR KČP

Fotogalerie: II. ročník soutěže žáků SŠ