Hroznatín - rodiště armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody

01.04.2016 06:10

25. listopadu 1895, tedy před 120 lety, se narodil v Hroznatíně, v obci na Vysočině mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, Ludvík Svoboda, velký vlastenec, příslušník I. a II. odboje, legionář v Rusku a velitel I. československého armádního sboru v SSSR za II. světové války, pak ministr národní obrany v první poválečné vládě ČSR, poté ve vazbě a vyšetřovaný, poté „odejitý" armádní generál a na popud sovětských vojenských činitelů vrácen veřejnosti v polovině 60. Let z funkce účetního a pracovníka kydajícího chlévskou mrvu v JZD Hroznatín zpět. „Vším jsem byl rád." Každou práci vykonával poctivě a rád, ale jiskřička trpkosti za nespravedlnost zde byla. Až jej politické události roku 1968 vynesly do úřadu prezidenta ČSSR.

Jen díky němu se „delegace" internovaná v Moskvě v srpnu vrátila zpět, díky úctě a vážnosti, kterou požíval jako bývalý velitel 1. československého armádního sboru v SSSR za II. světové války. Jinak by naši představitelé možná dopadli jako vláda Imre Nagyho v roce 1956 v Maďarsku!

Dne 21. listopadu 2015 se konalo Setkání občanů u příležitosti 120. výročí narození prezidenta ČSSR a armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně. Začátek vil hodin u nově vybudovaného památníku u jeho rodného domu. Přátelé z Klubu českého pohraničí a Česko-ruské společnosti Bruntál v počtu pěti lidí se zúčastnili a bylo jim ctí vzdát hold a úctu L. Svobodovi. Tak jako předseda ČSBS Jaroslav Vodička s delegací; předseda NR KČP v ČR s prapory svých územních rad; Společnost Ludvíka Svobody (SLS); zástupci Kraje Vysočina; Klubu českých turistů, obce Hroznatína a mnoha spolků a organizací z ČR.

Zazněla Svobodova slova: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velikých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět!" Primátor Svidníku (SR) Ján Holodňák v krásném projevu plném úcty a vděčnosti 1. čs. armádnímu sboru v SSSR a L. Svobodovi mj. prohlásil: „My Svidničtí máme Ludvíka Svobodu velmi rádi."

Či zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jaroslav Kocián: „Ludvík Svoboda je vzorem čestného člověka a vojáka." Generální konzul RF v Brně Alexandr Nikolajevič Budajev vyjádřil úctu a vděčnost, kterou k veteránům 1. čs. armádního sboru v SSSR a L. Svobodovi mají občané Ruské federace. Do rozevlátých praporů ČR, SR, KČP a slavnostních projevů zahřměly proudové motory Gripenů AČR, které přesně nad památníkem a shromážděním nízko přeletěly s pozdravem L. Svobodovi.

Se slzami v očích a vděčností poděkovala všem za svého otce paní prof. Zoe Klusáková-Svobodová a rovněž její vnuk Miroslav Klusák. Svobodův syn Miroslav byl v 17 letech pro odboj vůči nacistům popraven v koncentračním táboře Mauthausen a mnoho dalších příbuzných bylo umučeno v koncentračních táborech či padli na frontě.

Památník L. Svobodovi v Kroměříži hovoří za vše.

Stovky účastníků pietního aktu navštívily muzeum v prostorách rodného domu a hospodářství, bylo to i setkání s přáteli. Naše delegace

poděkovala sochaři Josefu Dolejšímu za dílo, které spolu s př. Šebestou a úsilím předsedy krajské rady Vysočina Václava Wasserbauera a všech KR a NR KČP, obce Hroznatína a dalších organizací vzniklo. I počasí nám přálo, za hvězdnaté oblohy jsme vyjížděli, místy již prvním sněhem postříbřené lesy Vysočiny nás vítaly a sluníčko po většinu dne nám udržovalo dobrou náladu.

Važme si odkazu L. Svobody a přejme si mír, nejvyšší hodnotu pro svět a naši vlast.