Hroznatín 23.11.2013

25.11.2013 21:38

V sobotu dne 23. listopadu 2013 v 11 hodin uspořádala Společnost Ludvíka Svobody spolu s Historickou skupinou 1. armádního sboru v SSSR, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Klubem českého pohraničí a Klubem českých turistů Vysočina- odbočka Trnava setkání k uctění památky bývalého velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR a prezidenta Československé republiky v letech 1968 – 1975
armádního generála Ludvíka Svobody u příležitosti 118. výročí jeho narozenin u pamětního kamene před rodným domem armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně.

Toto setkání se uskutečnilo za příjemného podzimního počasí a pořadatelé mohli být spokojeni s účastí. Tak významnou událost by měla být ovšem více navštěvována vrcholnými představiteli našeho státu.

Vítanými účastníky setkání byly i KČP se svými prapory, které utvořily důstojný rámec kolem památníku. Jedním ze vzdálenějších klubů KČP byl i vsetínský, který svou účastí podpořil tento slavnostní akt.

Za KČP Vsetín
Zdeněk Vejpustek

Fotogalerie: Hroznatín 23.11.2013