Hroznatín 21. listopadu 2015

06.12.2015 21:14

Středočeská krajská rada KČP, která se spolu s okresními radami v celém kraji stele před čtyřmi roky kolektivním členem Společnosti Ludvíka Svobody z.s. Každoročně pořádá jarní a podzimní  slavnostní shromáždění spolu se Společností Ludvíka Svobody hl. Města Prahy. Součástí každého shromáždění je promítnutí filmu se zaměřením na životní dráhu Ludvíka Svobody a především na jeho slavnou bojovou cestu, jejíž výslednicí bylo osvobození naší vlasti Rudou armádou a jejími spojenci v boji proti fašismu.

  Protože Společnost Ludvíka Svobody neměla ve Středočeském kraji svoji odbočku, inicioval Klub českého pohraničí její ustavení. Mezi prvními, kteří se k nám připojili, byli členové Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a členky levicových klubů žen v našem kraji.

   Nevynecháme jidinou příležitost, abychom se neseznamovali s životem a dílem trojnásobného Hrdiny Sovětského svazu a Československé socialistické republiky, velitele 1. Armádního sboru v SSSR ve druhé světové válce a pozdějšího prezidenta naší republiky. Několikráte jsme již v našem středu přivítali PhDr. Zoe Klusákovou-Svobodovou, dcerou Ludvíka Svobody, (v galerii na snímku v Hroznatíně 21. listopadu), která nám nezakrytě sděluje osudy, kterými musela jejich rodina projít jak v době válečné, tak i v poválečných letech.

   Proto jsme nemohli chybět ani dne 21. listopadu v rodné obci legendárního bojovníka ve dvou světových válůkách, armádního generála a prezidenta Ludvíka Svobody. Klub českého pohraničí byl jednou z pořádajících organizací, která spolu s organizacemi kraje Vysočina, Společností Ludvíka Svobody, Kluby turistů z čech a Slovenska a zejména Obecním úřadem obce Hroznatín a dalšími organizacemi připravily vzpomínkové shromáždění u příležitosti 120. výročí narození tohoto významného člověka – hrdiny našich dějin. Na padesát praporů Klubů českého pohraničí z České a Slovenské republiky, (v galerii nástup praporečníků), účast představitelů pořádajících organizací, účast zástupce generálního štábu ACR, primátora Svidníku pana Jana Holoďáka, účast paní PhDr. Zoe Klusákové a pravnuka Ludvíka Svobody Miroslava Klusáka, umocnily naše dojmy z tak významného setkání. Projevy a zdravice představitelů pořádajících organizací, mezi nimiž nechyběl předseda Národní rady KČP RSDr. Milan Richter Csc., 1. místopředsda JUDr. Rudolf Peltán, místopředsedové JUDr. Gustav Janáček, Miroslav Vlašín, zástupující předseda Krajské rady  KČP Vysočina a donedávné doby místopředseda Národní rady Miloslav Wasserbauer, většina předsdů krajských rad KČP z celé republiky, ale hlavně stovky přítomných občanů umocňovaly nezapomenutelný zážitek ze vzdání úcty vzácnému člověku – hrdinovi, moudrému státníkovi, Ludvíku Svobodovy. (V galerii květinové dary a čestná stráž u památniku  Ludvíka Svobody)                                                                      Jiří Pokorný

 

Fotogalerie: Hroznatín 21. listopadu 2015