Hraničáři v Poběžovicích

20.07.2014 11:09

V hotelu Hubertus v Poběžovicích se v sobotu 12. července uskutečnilo další setkání ochránců československých státních hranic.

 

Hosté

Uprostřed zaplněného sálu usedli skromně mezi ostatní účastníky a hosty 1. místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek a poslanec Parlamentu ČR Karel Šidlo. Oba později vystoupili v diskusi, aby ocenili práci Klubu českého pohraničí (KČP).

Hlavní projev přednesl předseda Národní rady KČP Ing. Karel Janda. Zhodnotil práci jednotlivých klubů tohoto občanského sdružení a připomněl, že právě v Poběžovicích se poprvé setkali ochránci československých státních hranic z celé republiky, bez ohledu na to, u které brigády sloužili. Zdůraznil, že se za čtyři týdny sejde v Olomouci IX. národní sněm KČP.

 

Byli jsme při tom.

Letošního setkání se zúčastnila čtyřčlenná výprava z Jinec a Horšovského Týna.

V diskusi vystoupil zástupce této skupiny Miroslav Maršálek, který se zabýval problémem získávání důvěry mladých lidí vůči naší generaci a předal poděkování za podporu spolupráce KČP s Pionýrem Libuši Popelkové z Horšovského Týna a Stanislavu Krásovi z Berouna.

Hned v úvodu se pravidelně setkáváme s mladým dudáckým souborem, jehož základ každoročně tvoří bratři Patrik a Hynek Hradeckých.

Po skončené oficiálního programu ještě dlouho vyhrávala v tanci a poslechu Malá česká muziky.

 

Výstavy

Po celou dobu byla k dispozici výstava na téma ochrany státní hranice, včetně dokumentace z předchozích poběžovických setkání. Její tvůrce Miroslav Macháček ji i tentokrát doplnil o nové exponáty. Kromě ní si mohli návštěvníci prohlédnout pět panelů z Příbramska, mezi nimiž byl i jeden věnovaný šachovému turnaji O Jineckého pěšce 2014, na nějž věnovala Libuška Popelková krásné perníkové ceny.

 

Text: ReM
Foto: Marie a Miroslav Maršálkovi

Fotogalerie: Hraničáři v Poběžovicích