Hraničáři na Legionářském střeleckém dni.

19.12.2016 09:08

V neděli odpoledne dne 18. 12. 2016 se zúčastnili dva členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava př. Gara a Mareš na pozvání ředitele závodu kpt. v. v. Jana Šimčíka – předsedy Československé obce legionářské jednoty Ostrava 1, Legionářského střeleckého dne. 24 účastníků střelecké akce se sešlo na střelnici Corrado v Ostravě 1. Hostem byla dcera genpor. Končického paní Dr. Rovanová.

Soutěžící stříleli ve třech disciplínách.

  • 1) Mířená střelba ze služební pistole vz. 75 na terč RUKOJMÍ na vzdálenost 10m.
  • 2) Mířená střelba ze služební pistole vz.75 - pevný terč stojící figura na 15 m.
  • 3) Mířená střelba z malorážky s optikou – speciální terč odstřelovače na 25m.

Během střelecké soutěže si mohli účastníci prohlédnout různé druhy zbraní a zastřílet si na lejzrové střelnici. Po ukončení střelecké soutěže a sečtení všech výsledků tří disciplín, proběhlo vyhodnocení a první tři obdrželi diplom a ceny. Ceny předal ředitel závodu kpt. v. v. Jan Šimčík.

Výsledky:

  • 1. místo - Honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě ing. Aleš Zedník.
  • 2. místo – Komjathy Róbert
  • 3. místo – Čečotka Martin
  • 4. místo – Ševčíková Alexandra
  • 5. místo – Stoch Jiří
  • 6. místo – Jan Gara
  • 13. místo – František Mareš.

Vítězům blahopřejeme, ale i obdiv a poděkování si zaslouží všichni ostatní zúčastnění soutěžící, kteří se s vervou zapojili do střelecké soutěže a nevyhráli. Poděkování za zdařilý průběh rovněž patří Československé obci legionářské jednotě Ostrava 1.

Na závěr předseda Městské rady Klubu českého pohraničí Václava Soukupa př. Gara předal Čestné uznání MěR KČP Václava Soukupa Ostrava př. Janu Šimčíkovi za dlouholetou vzájemnou aktivní spolupráci s Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a pamětní Plaketu k 65. výročí podepsání zákona o OSH a popřál všem přítomným příjemné vánoční svátky a do Nového roku 2017 mnoho zdraví.

 

Jan Gara,
MěR KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: Hraničáři na Legionářském střeleckém dni.

1 | 2 | 3 >>