Hraničář je důležitý pro Klub českého pohraničí

27.03.2016 10:21

Praha – V sobotu 5. března se hned několik členů KČP z příbramského okresu zúčastnilo setkání dopisovatelů, spolupracovníků a čtenářů Hraničáře.

Důležité zprávy k  současné situaci, historii, budoucnosti i k hospodaření tohoto našeho zpravodaje přednesli Milan Havlíček, Milan Richter a Karel Janda. Do diskuse v rámci jednání i v kuloárech se zapojili i Miroslav Maršálek z Jinec a Jana Machová z Příbrami.

Jednalo se např. o poskytování příspěvků, obsah Hraničáře a náměty na zapojení mladých do aktivit Klubu. Hraničář má v současnosti 3 100 odběratelů. Míval jich i 4 700. Získáváním dalších čtenářů se zabývaly i další příspěvky.V příštím roce uplyne 25 let od jeho založení.

Miroslav Maršálek obdržel Čestná uznání za práci pro Hraničář, které převzal z rukou předsedy NR.

Rehek Marcel

Fotogalerie: Hraničář je důležitý pro Klub českého pohraničí