Hodnotící beseda 1.2.2017

18.06.2017 22:28

Vážení  přátelé,

dovolte mi Vás ještě jednou  přivítat na dnešní roční hodnotící besedě -v posledním roce, který zbývá dle našich „Stanov“do Shromáždění členů naší základní organizace. Dnes budeme jen hodnotit, jak se nám v minulém roce dařilo, co se nám povedlo a co méně, jaké máme plány do tohoto roku 2017.

Současná politická situace zahraniční i vnitřní byla perfektně rozebrána 28.1.2017 na výroční členské schůzi VSA

zde, v této místnosti, za účasti téměř nás všech, naší Jarkou Hemerkovou, za což jí i spoluautorce Ewě Konečné děkuji a co nám umožňuje tento rozbor vzít na vědomí  i dnešního dne. A to proto, že vlastně naše sesterské organizace VSA a KČP vycházejí naprosto ze zcela shodných základů, stejných názorů a stejných cílů, protože jsme téměř jako siamská dvojčata-dvě těla s jedním srdcem. A současná politická situace, současný stále se zvyšující tlak pohrobků henlajnovců na zakořenění svých sudeťáckých struktur v naší společnosti , na možnost ovlivňovat zejména názory mladších občanů,  a to za časté pomoci našich státních a městských činitelů, vyžaduje naši společnou zvýšenou aktivitu proti těmto  jejich snahám. V tomto smyslu jsme také premiérovi Sobotkovi zaslali z naší hodnotící besedy 10.2.2016 Prohlášení, ve kterém odsuzujeme všechny pokusy odsunutých Němců zpochybnit dekrety našeho prezidenta dr.E.Beneše atd.

Myslím, že jsme celkem za poslední rok, zejména ve spolupráci s VSA, byli v tomto boji úspěšní.

Jak probíhal tedy náš klubový život od poslední hodnotící besedy v roce 2016?

Připomenu, že jsme na ní změnili náš oficiální název dle Stanov KČP,z.s. na Okresní organizace KČP Olomouc.

Výbor pracoval po celý rok ve stejném složení. Při své činnosti vycházel z usnesení naší proběhlé hodnotící besedě a z hlavních akcí NR  KČP v roce 70.výročí osvobození ČSR  Sovětskou armádou.Výbor se scházel dle potřeb.

Každou první středu v měsíci jsme měli besedu s daným programem, s aktualitou, kterou většinou měl př.Čundrle-díky mu, hlavní tématickou  přednáškou, většinou jsem ji měl já. Postupně jsme se zúčastnili těchto našich akcí, někdy v malém počtu, jindy ve větším . Nyní stručně k akcím:

 • v únoru-Prostějov(22.2.)-beseda s gen.konzulem RF
 • v březnu- v Nové Hradečné(29.3.), oslava MDŽ s tombolou u nás, oslava MDŽ na OV s LKŽ, VSA, OVKSČM )8.a 9.3),
 • v dubnu- Ploština(24.4.), Vědecko-politická konference Brno)9.4.), Prlov(23.4.), Zákřov(30.4.),
 • v květnu-Javoříčko(1.5.), Lazce(2.5.), Skalka u Prostějova(7.5.), Olomouc  Ústřední hřbitov, Olomouc-památník RA(8.5.),Choustníkovo Hradiště, Brno (28.5)-proti politice tamní radnice-SL,-následoval náš protestní dopis primátoru Brna, 19.5. jsme poslali dopis min.Hermanovi proti účasti  na 67.Sudetoněmeckém sjezdu-spolu s VSA,
 • v červnu-účast na VII.celostátním setkání OSH u příležitosti 65.výročí přijetí zákona o OSH, Ležáky (26.6),
 • v červeneci- Nový Malín(16.7.) ,Václavkova Olomouc,,
 • v srpnu-Makov
 • v září-Varín,Strečno(3.9.), Dubňany, 
 • v říjnu-Litovel(17.11.),
 • v listopadu-Hroznatín,
 • v prosinci-Rozloučení s rokem, s tombolou atd.(21.12.), účast na rozloučení s rokem v Ostravě-naše sekce OSH při KR,
 • v lednu 2017-účast na výroční členské schůzi VSA Olomouc.

Jak vidět, bylo nás vidět! Na akcích jsme většinou položili kytičku, někdy věnec, většinou měli rozvinutou naši vlajku

KR KČP Olomouckého kraje. U některých  akcí jsme plně využili organizátorskou schopnost dr.Lišky, zájezdů VSA Prostějov. Možná  jsem na některé akce zapomněl, ale jistě v našich srdcích nevymizely a to je to nejdůležitější.

Všechny tyto akce byly často finančně nákladné.Jak jsme s našimi penězi hospodařili se dozvíte od naší velmi dobré hospodářky Věry Horákové.  V naší ZO máme 32 evidovaných členů. Bohužel nás navždy opustil přítel Dostalík a př.Augustová, čest jejich památce! Novou členkou je Vaňková Anna. Přátelé, stárneme a z tohoto pramení pro nás jeden z nejdůležitějších úkolů-získat nové členy našeho spolku! Medajlí Za rozvoj KČP II.stupně byla odměněna Ewa Konečná, III.stupně př.Sedláček. Na dnešní besedě bude oceněna Čestným uznáním NR KČP Věra Horáková. Kladně hodnotíme naše zástupce ve vyšších orgánech KČP. Komu dále poděkovat, samozřejmě vám všem, našim členů , ale i příznivcům,  naší sesterské organizaci VSA Olomouc, VSA Prostějov v čele s dr.Liškou ,a to za  vaši  aktivitu , vaše vlastenecké a hraničářské postoje. Jen tak můžeme přispět k zachování charakteru českého pohraničí, k udržení národních a sociálních jistot občanů naší krásné vlasti  v této celosvětově hekticky vypjaté  době. Zažili jsme krásnou dobu našeho mládí v míru, a chtěli bychom, aby něco podobného zažili i naši vnuci, snažme se chod dějin ovlivnit.

Co nás v tomto roce čeká?  

Samozřejmě opět podobné akce jako v minulém roce, účast na mnoha pietních akcích, často společně s VSA Olomouc i s VSA Prostějov,  tyto akce  jistě budeme průběžně organizovat a zabezpečovat na svých besedách. 

Přeji vám všem štěstí  a zdraví alespoň takové, abychom se stále mohli potkávat na našich besedách.

Ing. Karel Šimek