Historie nás inspiruje

12.06.2015 07:55

Setkání v Rožmitále pod Třemšínem

Velmi vydařené setkání regionálních historiků, obecních kronikářů a pamětníků k 70. výročí osvobození Československa od fašismu proběhlo 16. května ve společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Zorganizovala ho Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV) a město Rožmitál pod Třemšínem ve spolupráci s Krajským výborem KSČM Středočeského kraje a OV KSČM Benešov, Beroun a Příbram.

 

Záštita a podpora

Záštitu nad akcí převzal radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek, který vystoupil s řadou konkrétních námětů na spolupráci při prosazování objektivního výkladu dějin a seznamování široké veřejnosti s historií.

Organizátorům v čele s předsedou sekce Františkem Kovandou se podařilo připravit bohatý program a pozvání přijala řada významných osobností. V úvodu vystoupil k aktuální politické situaci poslanec za KSČM Jan Klán. Ani přivítání účastníků starostou Rožmitálu Josefem Vondráškem nebylo pouhou formalitou. Využil ho rovněž k seznámení se dvěma významnými návštěvami z Ruské federace, které v rámci oslav výročí osvobození do města přijely.

 

Stručně z průběhu

Naprostá většina z téměř tří desítek vystoupení historiků, pamětníků, kronikářů i dalších účastníků byla velmi hodnotná a inspirativní, což se vidí málokdy. Nelze se v tomto příspěvku zmínit o všech.

Hlavní projev k událostem před 70 a více lety měla historička Doc. PhDr. Hana Kráčmarová, CSc. Se svými zážitky z bojů při Květnovém povstání pražského lidu se svěřil Jan Turek.

 

A co hraničáři

Klub českého pohraničí měl na této akci velké zastoupení. Z jeho členů a funkcionářů dostali slovo například 1. místopředseda Národní rady Rudolf Peltán a předseda Středočeské Krajské rady Jiří Pokorný. K práci KČP s mládeží hovořil Miroslav Maršálek. Z dalších členů KČP byl přítomen například přímý účastník událostí na Slivici 11. května 1945 Jindřich Hacaperka.

 

Podíleli se i mladí

Aktivně se zapojili i mnozí mladí lidé, členové i příznivci KSV, KSČM a KČP, například Ladislava Šimková z Kladna, autor webových stránek 31. ZO KSČM Příbram – Praha 5 Zbyněk Havelka, organizátor úspěšných akcí KSČM pro děti David Šváb z Mirovic. K zamyšlení nad naším působením na mladou generaci vedlo i vystoupení Petra Ptáčka z Dobříše, které celou diskusi uzavřelo.

 

Bohatá obrazová dokumentace

Pro účastníky byla připravena i řada dokumentů o historických událostech i o současných akcích, souvisejících s historií. Byly umístěny na panelech v jednacím sále, v přísálí i na chodbách společenského centra. Přítomní měli dále k dispozici podkladové a informační materiály a mohli nahlédnou i do kroniky Rožmitálu.

 

Miroslav Maršálek, zastupitel městyse Jince

Foto: Petr Ptáček (1), ostatní autor

Fotogalerie: Historie nás inspiruje

1 | 2 | 3 | 4 >>