Historici mají zájem o dění v našem regionu

23.10.2014 14:32

V Praze proběhla beseda sekce regionálních dějin s Klubem historiků na téma Výsledky práce a plány historiků. Několik účastníků velmi pozitivně hodnotilo podíl přítomného předsedy Krajského výboru KSČM Stanislava Grospiče na navázání aktivní spolupráce historiků, KSČM a KČP.

Mezi hosty byla i delegace Klubu českého pohraničí. Její vedoucí, nově zvolený první místopředseda Národní rady KČP Milan Richter, informoval přítomné o dění v našem spolku a o plánech akcí, kterými se budeme snažit i v budoucnu posílit povědomí obyvatel o historické pravdě.

I zástupce okresu Příbram se podílel na programu.

Na akci byl pozván i zástupce Pionýrské skupiny Jince. Miroslav Maršálek ve svém vystoupení seznámil účastníky s problematikou působení mezi dětmi a mládeží. Nastínil některé formy práce a vyjádřil se k jejich úspěšnosti v praxi. Tohoto vystoupení si povšimla i Monika Hoření na stránkách Haló novin. Předsedající František Kovanda ocenil m.j. podíl naší Pionýrské skupiny a republikového Klubu českého pohraničí na šíření pravdivého výkladu dějin mezi spoluobčany. Překvapilo mne, jak pečlivě měl zdokumentovány příspěvky o činnosti KČP a jineckého Pionýra, které vyšly v levicovém tisku.

Text: rem

Foto: MiM

Fotogalerie: Historici mají zájem o dění v našem regionu