Gratulace,

25.01.2016 20:06

Dne 22.ledna oslavil v plném zdraví své 80. narozeniny  př. Jan Maček z M KČP  Slavičín (U Luhačovic).
Je jedním ze zakládajících členů M KČP ve Slavičíně, který jsem zakládali spolu i s dalšími členy 20. července 2010. Vzhledem k tomu, že zvolený předseda onemocněl, vykonával práci spojenou s fungováním této organizace až do úmrtí předsedy.  V současné době, v této práci pokračuje a je zárukou, že M KČP  v Slavičíně bude pevnou součástí krajské organizace Zlínského kraje a budou v tomto regionu plnit úkoly vyplývající z Programu a stanov KČP.

K tomuto významnému životnímu jubileu mu všichni přejeme do dalších let mnoho osobní pohody a zejména pevné zdraví.


 Za  KR KČP  Zlínského kraje 
ing. Štefan Haviar,