Důstojně jsme se rozloučili s naším kolegou pplk. PS Františkem Bártkem

24.02.2014 08:11

Poslednímu rozloučení s naším Františkem byli kromě pozůstalých a smutečních hostů přítomni i pohraničníci a členové Klubu českého pohraničí se svými zástavami, kteří vytvořili čestnou stráž u katafalku s rakví zesnulého přítele pplk. PS Františka Bártka. Důstojné rozloučení bylo završeno čestnými salvami z ručních zbraní. ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE, FRANTIŠKU. S těmito slovy se v závěru svého smutečního projevu rozloučil za všechny komunisty, pohraničníky, členy KČP a za velké množství jeho přítomných i nepřítomných přátel bývalý poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Hojda.
Je zřejmé, že úcta nejen k osobnosti Františka Bártka, ale i k jeho životu, k jeho čestné službě u Pohraniční stráže a politické a veřejně prospěšné práci je ze strany ohromného množství našich občanů velmi vysoká.
Zesnulý přítel František Bártek si to nesporně zaslouží...

Fotogalerie: Důstojně jsme se rozloučili s naším kolegou pplk. PS Františkem Bártkem

1 | 2 | 3 | 4 >>