DŮSTOJNÁ OSLAVA OSVOBOZENÍ

09.05.2014 15:14

69. výročí osvobození Opavy si občané se zástupci ČSBS, ČSOL a Sdružení čs. zahraničních letců Východ a Svazu čs. letců připomenuli v den osvobození 22.4. 2014 na nám. Osvoboditelů u pomníků Rudoarmějce a čs. tankových a leteckých jednotek podílejících se na osvobozování města v rámci Opavsko-ostravské operace 4. ukrajinského frontu.

Po české státní hymně zazpívané dětským pěveckým sborem primátor města prof. Zdeněk Jirásek Csc. Ve svém vystoupení připomenul historické okamžiky osvobozovací mise RA a tankových a leteckých jednotek a její význam pro poválečný rozvoj Opavy.

Se svými projevy také vystoupili hosté, generální konzul Ruské federace v Brně A.J. Šariškin a plk. gen. štábu Miloslav Neuberg, velitel 1. čs. stíhací letecké divize Zvolensko-ostravské.

Za doprovodu pěveckého sboru následoval akt kladení věnců a kytic k památníkům osvobození. Oslav se tradičně zúčastnili členové KČP, kteří uctili památku osvoboditelů položením kytice. Vzpomínkové shromáždění ukončil primátor poděkováním hostům a občanům za účast.

Městská rada KČP se také aktivně podílela na zabezpečení oslav osvobození města Hlučína 29.4. 2014. Po čs. hymně a hymně SSSR přednesli krátké projevy Petr Jančík za městský výbor KSČM a Ing. Jan Adámek za KČP. 

Stínem oslav byla malá účast hlučínských občanů.

Oslav Svátku práce 1.5. 2014 se na hřišti SK Slavia (Minerva) v Opavě Kateřinkách zúčastnilo více než 200 občanů, včetně členů opavského KČP. Po krásném vbystoupení mažoretek z Vítkova vystoupil s prvomájovým projevem poslanec Parlamentu ČR RSDr. Miroslav Opálka. K dobré májové náladě přispělo slunečné počasí a kapela Karavana.

 

Organizátorem oslav byla Měst. rada KSČM.

František Studený

Fotogalerie: DŮSTOJNÁ OSLAVA OSVOBOZENÍ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>