„Dušičky“ a Klub českého pohraničí

02.12.2013 06:36

Lidové zvyky založené na pohanské tradici a převzaté křesťany, ctí a dodržuje Klub českého pohraničí v Olomouci a v celém Olomouckém kraji. Tak tomu bylo i v prvním listopadovém týdnu letošního roku v Oblastní i Krajské radě KČP. Vzpomínku na zemřelé, zastřelené, zabité, padlé, umučené, popravené a zavražděné ochránce a budovatele Československých státních hranic i příslušníků národně-osvobovozacího boje, prvního i druhého odboje, jsme uctili jak v klubu, tak i na pietních místech-položením kytice se stuhou a nápisem nezapomeneme a zapálením svíčky:

  • na olomouckém centrálním hřbitově u památníku osvoboditelů a   II.odboje,
  • námi zrekonstruovaném a udržovaném hrobu-památníku kpt. Josefa Koláčka ve Fakultní nemocnici Olomouc, popraveného 10.6.1942 v Kounicových kolejích v Brně,
  • na místě posledního odpočinku na hřbitově v Litovli por. PS Václava Horvátha , zavražděného při ochraně a obraně státní hranice lidově-demokratického Československa 6. Listopadu 1959. Hrob jsme upravili a plně ho máme v údržbě.

 Vzpomínkový program, včetně básně, realizoval předseda KR Josef Jedlička.

Dopravu našich pěti členů zabezpečil svým vozidlem místopředseda OR KČP Olomouc Karel Branka. Z litovelského hřbitova jsme pokračovali do Savína, kde jsme navštívili rodinu Škůrkových. Medaili III.stupně in memoriam jsme předali manželce nedávno zesnulého našeho člena Ladislava Škůrky, aktivního a dlouholetého člena a předsedy sekce OSH por.Horvátha. Čest tomuto našemu příteli jsme vzdali přímo u jeho hrobu. Milé uvítání nám připravila paní Škůrková, v duchu lidové tradice „Dušiček“ nás královsky pohostila- kávou, několika druhy domácího pečiva, obloženou mísou, ovocem a pitím. Na závěr nám ukázala rodinné prostředí společně vybudované s manželem. Útulné, moderní vesnické stavení a velice bohatou a také politicky odbornou knihovnou. V přátelském rozhovoru zavzpomínala na svého manžela a přislíbila, že nám dodá některé materiály spojené s KČP, které její manžel shromažďoval. S paní Škůrkovou jsme se rozloučili s pozváním do našeho olomouckého klubu.

V tomto případě by to nebylo na místě, ale když se zamyslíme, stále někdy platí naše lidová říkanka.

DUŠIČKY VĚRNÝ
NEJSTE VŠECHNY STEJNÝ,
NĚKTERÝ JSTE BÍLÝ,
NĚKTERÝ JSTE ČERNÝ.

za KČP Olomouc
Ing.Gerši Josef
Ing.Karel Šimek