DUNAJSKÁ POHRANIČNÍ STRÁŽ

20.06.2012 21:53
rotný rotmistr nadrotmistr podpraporčík praporčík
nadpraporčík podporučík poručík nadporučík kapitán
   
major podplukovník plukovník