Dopis primátorovi města Brna

18.06.2015 15:09

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Ing. Petr Vokřál

Primátor

Dominikánské nám. 1

601 67  Brno

 

Olomouc  3.6.2015

     Členové Vlasteneckého sdružení antifašistů  v Olomouci  a Klubu českého pohraničí v Olomouci byli šokováni skutečností, že brněnské zastupitelstvo schválilo rok 2015 „Rokem smíření“. Letos oslavujeme 70 let od ukončení 2. světové války a vítězství nad fašismem. Poněvadž jsme pozůstalí po obětech nacismu a někteří z nás osobně poznali nacistické perzekuce, velmi se nás dotkla vaše nemístná vstřícnost. Zařazení tzv. „pochodu smíření“ do celkových oslav osvobození a omluva brněnských zastupitelů za údajně spáchaná příkoří, je plivnutím do tváře všem těm, kteří byli válkou postižení a do dnešního dne se jim za to nikdo neomluvil. 360 tisíc zavražděných Čechů, 250 tisíc Čechů vyhnaných z pohraničí, 100 tisíc vyhnaných z vnitrozemí, 170 tisíc nasazených na otrocké práce v rajchu – to je jen malý výčet těch, jimž by se Němci měli s pokorou omluvit. Omluvil se snad někdo pozůstalým po 11-ti letém Miloši Prudilovi, kterého nacisté popravili s českými vlastenci v Kounicových kolejích? Na tyto popravy se chodily dívat německé brněnské matky se svými dětmi jako na zajímavé divadlo. I s dalšími soukmenovci byly pak zařazeny do „pochodu smrtí“. Máme se jim za to omluvit? Kdo se omluvil všem těm, kteří již na konci války umírali při hrůzných pochodech a transportech smrtí z různých koncentračních táborů a jsou pohřbeni  na různých místech republiky v bezejmenných hrobech? Stává se, že tyto hroby jsou pak označovány sudetskými krajánky jako hroby Němců, které zavraždili Češi.

Proč uvádíte číslo 1700 údajných obětí německých pochodů? Nejsou do toho čísla zahrnutí i zemřelí při epidemii tyfu a němečtí vojáci, kteří podlehli zranění ve vojenských lazaretech? Při troše dobré vůle, - ale ta vám zřejmě chyběla  - snadno byste zjistili z dostupných a pravdivých archivních materiálů, že na následky pochodu zemřelo 396 německých občanů /jmenný seznam/ a dalších 67, u nichž je pro nedostatek údajů uveden pouze věk. Při léčbě nemocných tyfem se angažovali pouze čeští lékaři, kteří navíc neměli dostatek léků. Těch se nedostávalo ani pro české občany. Jak by asi v podobné situaci skončili čeští nemocní? Je víc než jisté, že by byli zlikvidováni. Nejsme zastánci jakýchkoliv násilností, ale tento „divoký odsun“ byl zákonitým následkem všech křivd, kterých se brněnští Němci dopustili na svých českých spoluobčanech. Podíleli se na pronásledování, aby pak arizovali jejich majetky. Máme se jim za to omluvit? Vaše ostudná servilita je neomluvitelná. „Rok smíření“, následná omluva a „pochod smíření“ nahrává všem těm, kteří rozpoutali 2.světovou válku, zapříčinili smrt 360 tisíc českých občanů a rozbití republiky. Oni si nezaslouží žádnou omluvu, od nás se ji nedočkají, máme pro ně pouze odsouzení.

To, že se letošní pochod smíření konal z Pohořelic do Brna, skrývá v sobě jasnou a nebezpečnou symboliku: „ My se tady jednou vrátíme“. Uvědomujete si to? Jste k té hrozbě lhostejní?

     Prohlašujeme, že ti na brněnské radnici, kteří pro tento ostudný projekt zvedli ruku, jsou hanbou českého národa a nezaslouží si zastupovat české občany. Bylo by navýsost správné a spravedlivé, aby se českým občanům dostalo omluvy za všechna příkoří, která na nich spáchali Němci v průběhu 2. světové války. Zasadíte se o to se stejnou vehemencí? V souvislosti s vašimi ostudnými aktivitami se nabízí otázka: Čí zájmy vlastně obhajujete? Styďte se!

 

Za členy:

 

 

 

Klub českého pohraničí z.s., OR Olomouc       Vlastenecké sdružení antifašistů z.s., Olomouc

Ing. Karel Šimek                                                 Jaroslava Hemerková

Velkomoravská 63                                              U kovárny 1

779 00  Olomouc                                                 779 00  Olomouc