Dopis premiérovi vlády ČR

17.01.2018 11:14

Vážený pane premiére vlády ČR !

 

     Nezávislý internetový zpravodajský orgán AE News zveřejnil informaci, že na základě žaloby české neziskové organizace s označením PLATFORMA EVROPSKÉ PAMĚTI A SVĚDOMÍ ( PEPS ) je prokuratura Spolkové republiky Německo připravena provádět razie a domovní prohlídky v České i Slovenské republice „u podezřelých osob, které  jsou obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách železné opony“.   Uvedená česká neziskovka údajně navrhla justičním orgánům SRN volat k osobní odpovědnosti více jak 50 českých a slovenských občanů.

 

Vážený pane premiére,

 

     obracejí se na mne občané ČR s dotazy, jak bude Národní rada Klubu českého pohraničí reagovat na tuto znepokojivou informaci. Odpovídám, že Národní rada odmítá postup PEPS jako čin, který je dalším pokusem o ohrožení státní suverenity ČR, projevem nedů-věry k justičním orgánům ČR, který nahrává revanšistickým cílům sudetoněmeckého Landsmanšaftu a významně narušuje nadějný vývoj sousedských vztahů mezi našimi národy.

     Klub českého pohraničí,z.s. je svou činností a počtem členské základny jedním z nejsil-nějších občanských spolků působících na území nejen České republiky, ale i na území

Slovenské republiky. Jeho cílem je rozvoj přátelských vztahů mezi občany ČR, SR a jiných národů, obhajoba historické pravdy naší minulosti a českých národních zájmů.

     V souvislosti s revanšistickými útoky Sudetoněmeckého Landsmanšaftu na likvidaci poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr.Edvarda Beneše bylo naší členskou základnou přijato ústřední heslo : „JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST !“  Toto heslo nás zavazuje jednat v souladu s oficiálním Programem a Stanovami KČP z.s. i v souvislosti s výše uvedenými aktivitami organizace s názvem Platforma evropské paměti a vědomí.

 

Vážený pane premiére,

 

     dovoluji si Vás proto požádat o oficielní stanovisko Vaše, příp. vlády ČR.

Přeji Vám úspěchy ve výkonu Vaší odpovědné funkci premiéra vlády ČR.

 

V Praze 9. ledna 2018. 

S úctou  JUDr.Rudolf Peltan
předseda Národní rady KČP z.s.

 

Úřad vlády ČR
premiér vlády ČR  Andrej Babiš
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  PRAHA  1 – Malá Strana