Dopis předsedovi vlády

11.04.2012 14:11

Předseda vlády České republiky
RNDr. Petr Nečas
P R A H A

Olomouc 11. dubna 2012

Vážený pane premiére,

Vaše přílišná vstřícnost vůči představitelům bavorské vlády a zástupcům Sudetoněmeckého landsmanšaftu, na níž jsme Vás již upozorňovali, jasně dokazuje, že nejednáte v zájmu občanů této země. Bavorští politici a hlavně SNL mají široce koncipovaný projekt, jak proniknout do České republiky a jak se domáhat svých pochybných práv. Důkazem toho je i obří projekt Sudetomuzea v Ústí nad Labem, kde vzniká expozice o odsunu sudetských Němců, který je staven na úroveň židovských transportů smrti. Tato hrubá lež znevažuje skuteční oběti 2. světové války a je dalším pokusem o revizi dějin. Je nutné, aby ministerstva kultury a zahraničí zastavila další projekty Sudetomuzea, které jsou realizovány za miliony korun z eurobondů, ale i fondů obou ministerstev. Navíc v době velkého zadlužení ČR, kdy občané jsou ožebračováni neuváženými pseudoreformami a česká kultura je omezována nedostatkem peněz, je taková velkorysost Vámi řízené vlády nepochopitelná a hlavně neomluvitelná. Doporučujeme, aby Ministerstvo kultury za takto ušetřené peníze vypracovalo a realizovalo projekt, který by nezkresleně, podrobně a objektivně zmapoval všechny křivdy a násilnosti, jichž se dopouštěli sudetští Němci na Češích v pohraničí, ale i Němci obecně na samém konci války. Připomínáme, že vláda, která nehájí zájmy svých občanů, nemá jejich důvěru -by měla odejít.

Za členy

Jaroslava Hemerková,
    předseda oblastního výboru, Vlastenecké sdružení antifašistů o.s., U Kovárny 1, Olomouc 779 00
Josef Gerši,
    předseda oblastní rady Klub českého pohraničí o.s., Stiborova 28,  Olomouc 779 00