Dopis panu Hermanovi

19.05.2016 19:50

Pane Hermane,

záměrně Vás neoslovujeme „vážený“, nedovoluje nám to pocit, který vzbuzujete svým jednáním. Jsme členové vlastenecké organizace antifašistů VSA ČR  a Klubu českého pohraničí  a v našich řadách jsou i ti, kteří po mnichovské zradě  museli s rodinami opustit české pohraničí. Vaše účast na 67. Sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku a následující Váš projev v němčině v nás vyvolal údiv, dokonce hněv.  Je to další krok, jak posílit zpupnost SNL, který stále jedná ve smyslu dvacetibodového programu, v němž se uvádí, že SNL nikdy nepřijme fakt tzv. vyhnání z pohraničí, které vydává za své i když vždy patřilo Čechům. Pravděpodobně tyto body znáte a proto nás pobuřuje, že svým projevem odmítáte odsun, o kterém nerozhodla ani naše země, který byl dílem vítězných mocností, a který byl jediným správným východiskem při poválečném řešení situace v ČSR. Zločiny, kterých se Němci dopustili na českém národě jsou nesrovnatelně větší než to, co páchali Češi na Němcích. Jaké to byly ty hrůzné zločiny? A kolik jich bylo? Ve srovnání s 360 tisíci ztracených českých životů je to pouhý zlomek-pokud vůbec k nim došlo.

Vystupujete jako člen české vlády, Vaší povinností je hájit zájmy českého národa, ale Vaše bratříčkování s pohrobky sudetských  Němců je pravým opakem. A proč oslovení „milí krajané“ ? Dobře víte, že se sudetští Němci vzdali českého občanství a chtěli být v Reichu. Toto Vaše oslovení zní z úst českého ministra přinejmenším nepatřičně!

Pane Hermane, dozvěděli jsme se , že se též chystáte zúčastnit se sjezdu SNL v Brně. Přivítali bychom vysvětlení, co Vás vede k tomuto ostudnému záměru-sjezd se bude konat v den narozenin našeho vítězného prezidenta Beneše. Je to další záměr, jak potupit český národ a jeho prezidenta?

Z té, pro český národ urážlivé, kauzy je jediné východisko: ihned rezignovat na funkci ministra a odejít z vlády. V tomto smyslu oslovíme premiéra ČR Sobotku a budeme žádat patřičná opatření. Jste ostudou českého národa, v české vládě nemáte co dělat!

 

Dopis byl jednomyslně odsouhlasen na jednání uvedených spolků v Olomouci dne 18.5.2016

 

Za KČP Olomouc
předseda Ing.Karel Šimek
Velkomoravská 63
779 00 Olomouc

 

Za VSA Olomouc
 předsedkyně Jaroslava Hemerková
U Kovárny č.1
779 00 Olomouc