DOMOVNÍ A OSOBNÍ PROHLÍDKA

20.06.2012 14:01

Pro vykonání domovní nebo osobní prohlídky stanoví trestní řád zvláštní podmínky.

Domovní prohlídku lze vykonat jen tehdy, jestliže je důvodné podezření , že v budově, domě, bytě nebo jiné místnosti je věc důležitá pro trestní řízení, nebo že se tam ukrývá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu.

Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že osoba má u sebe věc důležitou pro trestní řízení; u osoby zadržené a u osoby, která má být dána nebo která je vzata do vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život, či zdraví vlastní nebo cizí.

Podle tohoto ustanovení trestního řádu je PH při zadržení narušitelů SH vždy oprávněna provést tzv. předběžnou osobní prohlídku zadržené osoby, a to zásadně vždy před provedením eskorty.

Vedle uvedených trestných činů a výkladu některých ustanovení trestního řádu je třeba zde uvést některé další zákony a normy, které mají, byť ve vymezeném rozsahu, rovněž vztah ke SH a její bezpečnosti.

Jsou to :

  • zákon č.245/1921 Sb., o státních hranicích;

  • zákon č.60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku;

  • zákon č.150/1969 Sb., o přečinech;

  • zákon č.102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství