Dojmy z Běloruska

01.04.2016 06:32

Dne 18. února proběhla přednáška, či lépe řečeno beseda, s Alenou Halavatskou, občankou Běloruské republiky, žijící 17 let v Bruntále. V solidně naplněném sále OV KSČM Bruntál se sešli členové ČRS (Česko-ruské společnosti) a KČP (Klubu českého pohraničí) Bruntál, KSČM a další občané.

Beseda s Alenou Halavatskou přinesla posluchačům mnoho zajímavých informací. Setkání a besedu zajistil předseda ČRS Cyril Srubjan. Neformální, srdečné posezení a beseda v českém a ruském jazyce, které si nejsou cizí a většinou si velmi dobře rozumíme, popřípadě s jazykovým výpomocným překladem Jiřího Ondráška, se opíraly o výklad našeho hosta paní Halavatské. Zazněly mnohé dotazy přítomných. Její osudy, netradiční pohledy na rozpad SSSR, dřívější i současný život v Bělorusku, Ruské federaci, na Krymu, který byl od nepaměti součástí Ruska, rovněž tak celá Malá Rus čili Ukrajina, již od dob Bohdana Chmelnického z poloviny 17. století, o dnešním těžkém životě našich slovanských bratří-obyčejných občanů bývalého SSSR. S nostalgií a láskou vzpomínala na rodnou zem a vlast. Ale současně má ráda svou novou vlast ČR, kterou pomáhal osvobodit její tatínek, který došel až do Prahy s Rudou armádou v roce 1945, kde byl raněn a léčil se. Získali jsme neotřelé a neoficiální, nekonvenční pohledy na Bělorusko a další země bývalého SSSR.

Věříme, že paní Alena Halavatskaja s námi bude nadále udržovat přátelské vztahy a ještě někdy obětuje svůj čas na vyprávění s občany v Bruntále i Krnově v rámci ČRS, KČP a KSČM. Děkujeme za příjemné zážitky.