Děti si náš zájem zaslouží.

12.06.2014 23:25

Mezinárodní den dětí je svátkem, který má počátky v roce 1920. K určení termínu oslav na den 1.6. došlo v roce 1949, kdy Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí – jako reakci na masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942, stejně jako v roce 1944 ve francouzském Ouradouru, ale i připomínkou na sirotky v San Francisku z roku 1925. Ne všude se slaví svátek dětí 1. června, v některých zemích slaví na doporučení OSN 20. listopad jako Světový den dětí, jako den, kdy v roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte.

       Není proto až tak podstatné kdy, ale zda vůbec. A také proto, již třetí rok, organizuje Klub levicové mládeže Volary /mladí, levicově smýšlející spoluobčané organizovaní při ZO KSČM Volary/ spolu s vlasteneckým Klubem českého pohraničí Rudouše Kočího Volary a mnoha dalšímu spolky a organizacemi den plný soutěží, ukázek i závodění právě u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Tato akce by nebyla uskutečnitelná, pokud by nebyla podpořena několika místními sponzory, za což jim patří upřímné a zásadní poděkování.

        A tak v předvečer tohoto svátku, tedy v sobotu 31. května, proběhla důstojná oslava svátku dětí ve Volarech na stadionu TJ Tatran, za maximální možnosti využít i jejich další prostory.

        Moderátor Dětského dne přivítal všechny příchozí, ale především dětské účastníky, kterým popřál krásné dopoledne, úspěch v jednotlivých soutěžích a všem přítomným i nezapomenutelné zážitky ze všech připravených ukázek. A tak úderem deváté hodiny začaly předváděcí a tréninkové jízdy RC modelů aut předváděné modeláři z Horní Plané, Prachatic a Volar, souběžně též všechny soutěže pro děti. Místní dobrovolní hasiči přivezli nový hasičský vůz a připravili pro drobotinu i jednu ze soutěží – srážení plechovek proudem vody. Plné ruce práce měly především mladé ženy a slečny, které zajišťovali organizační servis u soutěží, ať již se jednalo o závody v pytlích, házení kroužků na cíl, slalom s míčky či střílení na branku. Každý dětský účastník „obdržel“ za absolvování jednotlivé soutěže čárku na ruku a po dosažení třech čárek si na obdržený lísteček mohl jít vybrat svoji cenu. Kromě toho každý dětský účastník dostal dva lístky na občerstvení zdarma – párek v rohlíku a tatranku. Limonáda - coby sponzorský dar – byla rovněž čepována zdarma. V celém průběhu se děti občerstvovaly všudypřítomnými bonbóny.

        Jedním z mnoha vrcholů dne byly ukázky leteckých modelářů z Horní Plané, kteří přijíždí za svými dětskými i dospěláckými diváky pravidelně. Jejich akrobatické kousky byly vskutku dech beroucí a vysloužili si potlesk a obdiv všech přítomných. A to ještě nenastal zlatý hřeb jejich předváděčky – vzlétnutí modelu letadélka, které po chvíli vypustilo na plochu hřiště bonbóny s konfetami. To bylo něco pro děti, bez rozdílu věku – všichni se snažili zachytit alespoň jeden bonbón. A tak není divu, že letadélko muselo vzlétnout několikrát.

        V té době již byly ukončeny všechny soutěže a po zásluze bylo očekáváno každoroční finále – ukázka výcviku služebních psů. A nečekali jsme dlouho a přijel policisté Petr Šindelář a Petr Bolda se svými věrnými, ale respekt budícími, čtyřnohými přáteli Xacem a Xirtem /mimochodem psí bratři/.

        Následovala ukázka poslušnosti, chůze u nohy, reakce na pokyny na dálku a po odložení psa byli děti vyzváni, aby Xaca přivolali k sobě. Ani jednomu se to nepodařilo, protože vycvičený služební pes má jen jednoho pána. Psovod se zeptal dětí, zda by si chtěli služebního psa pohladit. Přes počáteční ostych se nakonec ozvalo sborové ano. A tak Petr Šindelář dal svému psu pokyn „Lehni!“, „Vzdej se!“ a Xac bez jakýchkoliv náznaků nevraživosti či netrpělivosti se nechal hladit od skupiny dětí a postupně si jej pohladili snad všechny přítomné ratolesti.

        Stále však nebyl konec. Teď přišli ukázky psích dovedností a schopností při zadržení „pachatele“. Zde čtyřnozí pomocníci ukázali svoji nekompromisnost a sílu svých zubů a po jejich předchozím pohlazení si všichni s respektem uvědomili, jak jsou neskutečně precizně vycvičeni – na jeden pokyn se nechají hladit cizími lidmi a na další pokyn brání svého pána a zneškodní pachatele.

        A přišlo velké finále – psovod postupně přivolal osm dětí a každý s jeho pomocí vystřelil jeden náboj z výcvikové pistole. Poté psovod vydal pokyn Xacovi „Hledej!“ a pes postupně zalehl, čímž psovodovi oznámil nalezení třech nábojnic. Tím skončila vynikající ukázka skutečných profesionálů, lidských i zvířecích. O tom, jak je nelehké, ne-li nemožné, srovnávat se s vycvičeným psem, se přesvědčily všechny děti, které psovod vyzval, aby zbývající nábojnice našli sami. Podařilo se to pouze v jednom případě.

        Oficiálně Den dětí skončil, byl čas oběda a tak všichni radostně a plni dojmů spěchali domů. Pořadatelé a předvádějící uklidili své modely a zaslouženě byli pozváni na guláš připravený pro ně.

        A tak jsme si všichni oddechli, mnozí rodičové nám děkovali za akci pro jejich ratolesti, vše bylo umocněno pěkným počasím, kdy po dlouhých deštích konečně nastal slunečný den a tak jsme si slíbili, že za rok to musíme pro tu drobotinu udělat zase a možná i vylepšit. Nezbývá než ještě jednou poděkovat všem sponzorům, pořadatelům i „autorovi“ guláše – Tomášovi.

Pro milovníky statistik – napočítali jsme 120 dětí.

 

František Zach, předseda MěR

Fotogalerie: Děti si náš zájem zaslouží.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>