Den Pohraniční stráže v Holešově

31.07.2017 09:28

KR KČP Zlínského kraje uspořádala v Holešově 15. července Společenské setkání přátel a sympatizantů u příležitosti 66. výročí přijetí zákona o ochraně SH a 25. výročí založení KČP.

Na začátku setkání přivítal předseda KR KČP JUDr. Miroslav Kovář pozvané hosty a účastníky setkání.

Za NR KČP se setkání účastnil místopředseda NR KČP př. Miroslav Vlašín, účastnila se delegace KR KČP S-M kraje delegace – přátelé OR KČP Opava, delegace místních rad KČP kraje, zástupce krajského a okresního výboru KSČM  Kroměříž, zástupci obecního a krajského zastupitelstva a řada sympatizantů KČP.

S úvodním slovem vystoupil předseda KR KČP Miroslav Kovář, který stručně připomněl historické skutečnosti z ochrany státních hranic po osvobození ČSR v roce 1945. Pohovořil o mezinárodní situaci na SH a společensky podmíněné nutnosti ČSR přijmout zákon o ochraně SH. Stručně charakterizoval aspekty vývoje PS jak na SH, tak i její význam k udržení míru, klidu a veřejného pořádku nejen v pohraničí ale i celé společnosti.

Předseda OR KČP Vsetín, př. Zdeněk Vejpustek seznámil účastníky setkání s okolnostmi vzniku KČP v ČR, přítel Doc. Ing. Bohumil Klimpelle, CSc.  pohovořil o vzniku KR KČP Zl. kraje.

V další části programu setkání bylo předání ocenění KR a NR KČP členům a sympatizantům KČP  za vlastenecký postoj a aktivní podíl na ochraně českých národních zájmů a za dlouhodobou práci v KČP. Při této příležitosti byl předán RSDr. Ludvíku Turečkovi Vlastenecký řád KČP,  zakládajícímu členovi KR KČP Zl. kraje, oslavujícího v těchto dnech také životní jubileum. Při této příležitosti ještě jednou děkujeme příteli Turečkovi za dosavadní práci a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.

Následovaly zdravice, diskuse. V diskusi byly připomenuty některé pořádané akce, jejich význam, vliv na okolí, významu propagace akcí a jejich působení na mladou generaci. Účastníci byli seznámeni s přípravou akcí pro blízkou budoucnost. V závěru seznámil M. Kovář účastníky Setkání s Provoláním – Varovný hlas českých hraničářů, účastníků celostátního shromáždění k 25. výročí vzniku KČP -  z.s., ve Ždáru nad Sázavou dne 3.6. 2017.

 

JUDr. Miroslav Kovář, CSc.
předseda KR KČP Zlínského kraje

Fotogalerie: Den Pohraniční stráže v Holešově

1 | 2 | 3 >>