Dárek k devadesátinám

26.10.2008 07:05

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu."

To je úvod Provolání Národního výboru československého k získání samostatnosti Československého státu. Se vznikem republiky Čechů a Slováků v r. 1918 záhy nastala i povinnost chránit jeho hranice (zákon 28/1919), ta však nikdy nebyla bez obětí na životech. Je jich nespočet a skromně je připomíná Památník poblíž staré celnice na Cínovci, dílo Josefa Dolejše. Přehlédnout nelze, že žulový monolit odhalený 26. října 2008 vznikl v Lipnici nad Sázavou.

Jako nejstarší ochránci zemských hranic jsou (i vlivem četby Jiráskových Psohlavců), vnímáni Chodové. Ti na základě majestátu – za slib, že budou hranici hlídat – měli čtyřiadvacet privilegií, včetně osvobození od roboty a později i siluetu psa na praporu. Proto ani u slavnostní ceremonie na Cínovci nechyběl Chod s typickou čakanou (okovanou holí a zdobenou sekyrou – viz foto), stejně jako uniformy příslušníků Stráže ochrany státu, Finanční stráže a Pohraniční stráže. Předseda Národní rady Klubu českého pohraničí, která odhalení Památníku iniciovala, Karel Janda mj. uvedl: „Prožíváme historický, jedinečný okamžik celostátního významu. Odhalujeme památník všem, kteří padli při ochraně československých státních hranic.“  Nejen v této souvislosti později dodal: „Státní hranice byla bouřlivá nejen před, ale i v prvních měsících po skončení druhé světové války, po našem osvobození, když před spravedlností do Německa utíkali kolaboranti i váleční zločinci. Později se „čára“ stala horkým bojištěm studené války, její ochrana se změnila v obranu.“

Víc než patnáct set účastníků z celé České republiky a desítky klubových praporů vytvořilo pozoruhodnou atmosféru pietního shromáždění. Při smutečním aktu nechyběl ani KČP Vysočina. Za jeho členy čest mrtvých uctili Karel Lustig se Stanislavem Frimlem (s kyticí) a nejen oni s přáním, aby státní hranice byly jen místem trvalé spolupráce a už nikdy dějištěm krvavých konfliktů.

Celý text projevu Ing. Karla Jandy (PDF)

Fotogalerie: Dárek k devadesátinám

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>