Další vydařená beseda na Ostravsku

10.06.2015 07:00

Klub českého pohraničí v Ostravě uspořádal dne 28. 5. 2015 další ze série úspěšných tematických besed za účastí členů a příznivců KČP na půdě Městské výboru KSČM. Beseda byla zahájená Husitským chorálem a byla zaměřena do čtyř tematických oblastí. První tematickou oblast k 70. výročí osvobození Ostravy, byla zahájena obrazovou projekci Minutou mlčení. Poté velmi podrobně všechny přítomné seznámil přítel Pavel Holas s okupací a osvobození Ostravy za doprovodu obrazové projekce k tématu. Ve druhé části předseda MěR KČP Ostrava přítel Gara, obsažně přednesl informaci o činnost KČP v Ostravě za období 2014 až 2015 a informoval o připravovaných akcích do konce roku 2015. Na televizní obrazovce účastníci besedy sledovali obrazovou projekci o činnosti KČP Ostrava v roce 2014 – 2015 a dva filmové dokumenty o pietních akcích ve Velké Polomi u pomníku ruských letců a v Hlučíně pohřeb ruského pilota. Poté předseda MěR předal Čestné uznání MěR KČP Ostrava - Za aktivní práci a vlastenecký postoj při naplňování cílů programu KČP a to členům KČP Ostrava přátelům Daliboru Šimárovi, Štefanu Brezničanovi a Vladimíru Lukšovi. Následovala další významná událost. Předseda MěR KČP Ostrava předal Sekci OSH Ostrava při MěR KČP Ostrava za jejich aktivní činnost nový prapor Sekce OSH Ostrava se stuhou předsedovi Sekce OSH Ostrava příteli Milanu Poledníkovi a zároveň ocenil prapor KČP Ostrava stuhou. Následovala třetí tematická oblast a to informace o činnosti Sekce OSH Ostrava, kterou přednesl přítel Milan Poledník a Ladislav Nekvapil. V poslední čtvrté části tematické besedy, vystoupil přítel Ladislav Nekvapil, který přítomným přiblížil 5. ročník cyklistické expedice 2015. Její cesta započala 23. 4. 2015 v obci Vítkov v okrese Liberec a po 18 dnech 10. 5. 2015 byla ukončena na bývalém státním přechodu Rajka na Slovensku v délce 1500 km. Během expedice byly obnovovány nápisy a udržovány pomníčky padlých pohraničníků, pořizována fotodokumentace pohraničních rot, pozůstatky po ŽTZ, zásahových cest kolem DZ a dokumentuje nelehký úděl lidí, kteří spojili svůj život, byť někteří jen na čas, se službou na státní hranici. Na závěr předseda MěR KČP Ostrava předal příteli Ladislavu Nekvapilovi pohár za úspěšné dokončení 5. ročníku cyklistické expedice 2015 a propagace KČP. 

Fotogalerie: Další vydařená beseda na Ostravsku

1 | 2 | 3 >>