Další akce KČP, o.s. Opava

11.06.2011 08:56

Po tradičních vánočních setkáních našich členů se výbor KČP rozhodl, že uskuteční 1.letní setkání a to 11.6.2011.

Toto setkání bylo velice úspěšné a všem zúčastněným se líbilo.Úvodem vystoupil př.KČP přítel František Studený,který zhodnotil ve svém vystoupení činnost KČP za 1.pololetí. Pak následovalo zábavné odpoledne na zahradě klubovny U náčelníka, kde probíhaly soutěže v hodu šipkami na terč a petangu. Vítězové byli odměněni malou pozorností.Závěrem bylo podáváno občerstvení, které připravil př. Petr Havlíček.Ten zúčastněné překvapil výborným grilovaným masem se zeleninovou oblohou a chlebem, což všem velmi chutnalo.Od volné zábavy se pak všichni přítomní rozcházeli s dobrým pocitem z tohoto setkání.

př. Jan Seidel

Fotogalerie: Další akce

1 | 2 | 3 >>