Co ve zprávě o Německo – českém týdnu nebylo:

01.05.2011 07:31

Poklidnou atmosféru čtení německé spisovatelky z románu "Rozinková louka" ukazující, že bezkonfliktní soužití Čechů s Němci či opačně je možné, prolomila překladatelka, když vehementně v diskuzi sama začala přítomným vysvětlovat, jakých hrůzných pogromů se Češi v té době vůči Němcům dopouštěli. Českému účastníkovi diskuze, který se v diskuzi pokoušel ukázat, jak se na události té doby dívají i jiní Němci než sudetští, např. velký, světově známý spisovatel THOMAS MANN , bylo po několika slovech odmítnuto překladatelkou s tím, že si to přítomní nepřejí.

Co tedy účastníci nechtěli, čí nesměli slyšet?Cituji: T.Manna z 30.12.1945 v relaci BBC "Deutsche Hö rer": …."Jak hrozná asi bude odplata, která na Německo musí dopadnout za nelidské skutky nacistů, ten nyní v tom, co se Němcům děje od Rusů, Poláků nebo Čechů, nemůže se vší lítosti vidět nic jiného, než jen mechanickou a neodvratnou reakci na zločiny, které spáchal lid jako celek, přičemž bohužel nehraje roli ani individuální spravedlnost ani vina a nevina jednotlivce."

Ano, i letos nesměli účastníci týdne slyšet, že nejsou – či nebyli jen obětí , ale hlavně příčinou.

Ani letošní Německo – český týden se nelišil v tomto pohledu od předcházejících, ale přece jen v jednom byl rozdíl………..

kromě historie letos dostala na frak i demokracie.

MěR KČP,o.s. Krnov