Co rok dal a co si přát dál.

07.12.2016 19:20

Uplynul další rok a máme zde vánoce a po nich hned nový rok. Už budeme psát letopočet 2017. Každý ten uplynulý rok prožíval jinak. Jinak vnímal dění kolem sebe, ať ve svém nejbližším okolí, nebo v naší republice či ve světě. Nechci zde hodnotit celkový průběh roku, který se blíží ke svému konci. Rád bych však vyslovil přání, aby rok příští byl lepší, aby opadly vášně a touha po ovládnutí světa těmi, kterým mír a klid ve světě neumožňuje zvyšovat svoje zisky, které jim plynou z výroby zbraní všeho druhu. Aby skončila doba, kdy za cenu likvidování suverénních vlád v zemích na kterých mají zájem, byly tyto státy dovedeny k různě barevným revolucím a potom pod hesly o obnovení „demokracie“ bombardovány vyspělou bojovou technikou. Vždy takovou hrůzu odnesou prostí lidé, kteří nemají moc možností se ukrýt v dobře vybavených krytech. Z agenturních zpráv se dovídáme, že tam byla bombami zasažena nemocnice, tam zase škola nebo humanitární konvoj. A potom přišla pohroma na střední a hlavně západní Evropu v podobě migrační krize. Právě z těch oblastí Afriky a Blízkého východu, kde je nastolována „demokracie“ západního typu, se do Evropy hrnou hordy snědých a černých lidí, kteří jdou Evropě poděkovat za tu nastolovanou „demokracii.“ A děkují hodně razantně! Ničí majetky občanů ve městech i menších obcích, znásilňují děti, mladé i staré ženy a často jich několik desítek najednou zabíjí. Proč to asi dělají? Důvodů mají několik, ale hlavně prý proto, aby si vzali zpět aspoň část toho, co bylo v jejich zemích ukradeno v době kolonizace těchto zemí. Jak to všechno skončí, možná netuší ani ti, co všechny ty hrůzy plánují a řídí svými penězi, které získávají opět plundrováním nerostného bohatství dotčených zemí. Přejme si proto, aby v příštím roce se tyto hrůzy opakovaly stále v menším počtu, aby ti, kteří mohou rozhodovat o bytí či nebytí lidí různých zemí buď dostali rozum, nebo se svým nadměrným bohatstvím zalkli! Přejme si, aby finanční prostředky ze státních rozpočtů plynuly do zdravotnictví, na vývoj nových účinných léků proti zhoubným nemocem, aby byly směrovány do oblasti vzdělávání, kultůry a sportu. Přejme si, aby skončili žabomyší války mezi politickými stranami a všichni ti, které budeme v příštím roce volit do Parlamentu ČR tam odváděli práci ve prospěch prostých občanů. Přejme si, aby si tito lidé uvědomovali, že do funkce poslance parlamentu ČR nebyli někým dosazeni, aby si navyšovali svoje konta, ale jsou tam proto, aby všichni odváděli práci ve prospěch občanů naší země. Hlavně si přejme zdraví, klid, mír a pohodu celý příští rok i roky další.

         To přejí všem členové KČP z Trutnovska a Úpice

Jaroslav Vrba