por.PS Václav HORVÁTH život, smrt,pieta

11.12.2012 10:45

V šumavských horách je 6.listopad 1959 slunným dnem podzimu.

Na pohraniční rotě Březník je klid, běžný den. Úsek je střežen sestavou pohraničních hlídek, především z věžových pozorovatelen. V dopoledních hodinách přijedou „vétřieskou“ nováčci z výcvikového střediska sušické brigády a je zahájeno tzv. zavádění nováčků do terénu, tedy seznámení se s úsekem, který má pohraniční rota střežit. Vzhledem k důležitosti má za úkol nováčky zavádět zkušený důstojník, v tomto případě por. Václav  Horváth.  Krátce po obědě nastal ten okamžik, na který se nováčci tři měsíce připravovali. Nikdo nemohl předpokládat, že ve skupině vojáků se nachází jeden, který se již dlouho připravoval k útěku do ciziny, s tímto cílem se také vetřel k PS. Byl rozhodnut- v případě potřeby- i použít  zbraně,která mu byla před chvílí svěřena, aby zběhl a uskutečnil tak tr. čin vlastizrady.

Vystihnul okamžik, kdy se mu podařilo odtrhnout od skupinky pohraničníků, rozběhl se k hranici. To postřehl poručík, který šel v čele skupiny, situace byla jednoznačná, zavolal na něj opakovaně „Stůj!“, poté 3x varovně pistolí vystřelil do vzduchu a vyrazil za uprchlíkem, který na výzvu nereagoval. Poručík  si věřil a tak se vzdálenost mezi oběma zkracovala, zbývalo málo metrů k hraniční čáře. Zběh pochopil marnost svého snažení, nechtěl se ale svého cíle vzdát, zastavil se, provedl bleskový obrat a z pušky vz. 52 na poručíka vystřelil. Když poručík Horváth dopadl na zem, byl již mrtvý. Svůj život ztratil při službě- obraně své vlasti! Bylo mu 22 let. Jeho vrahem byl vojín Řanda, který se tak dopustil nejen vlastizrady, ale také vraždy! Jeho plán se mu zdařil a zběhl do USA. Po letech, když jako turista navštívil ČSSR, byl na hraničním přechodu zadržen a za spáchaný tr.čin odsouzen na 13 let do vězení. Po odpykání svého trestu byl vyhoštěn z ČSSR jako nežádoucí osoba. Později byl prezidentem Havlem amnestován!

Poručík Václav Horváth byl z rozkazu MV č. 15 v r.1981 u příležitosti 30.výročí přijetí zákona o OSH zapsán trvale do stavu příslušníků pohraniční roty Březník.

Je pochován v Litovli, o jeho hrob se- mimo jeho neteře- starají příslušníci Oblastní rady KČP Olomouc.  Sekci OSH při OR KČP Olomouc byla propůjčena čest nazývat se sekcí OSH por. PS Václava Horvátha.

Ve fotogalerii-níže- jsou uvedeny nejrůznější fotografie a doklady ze života, smrti i piety por.Horvátha.

                                                                                                                  Ing.Šimek Karel

Fotogalerie: poručík PS Václav Horváth

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>