Členové KČP Olomouc vzdali čest padlým vojákům Rudé armády

08.05.2016 10:09

Členové KČP Olomouc 7.5.2016 vzdali čest padlým vojákům Rudé armády v obci Skalka, kde se před 71. lety odehrála na samotném konci 2. světové války tanková bitva.

 

Ve sváteční sobotu 7.5.2016 se 10 našich členů- i s praporem- vypravilo do obce Skalka, která je 8 km jižně od Prostějova, abychom navštívili místo, které jsme dosud neznali, kde zahynulo v posledních dnech 13 příslušníků Rudé armády. Vzpomínka se konala u památníku . Před velikou návštěvou lidí, kteří nezapomínají na to, kdo nás osvobodil od hitlerovského fašismu, napochodovali v dobových ruských uniformách dělostřelců, námořníků a dalších, členové spolku válečné historie „Dukla“, kteří přijeli různou dobovou vojenskou technikou v plné zbroji. Velice působivá byla okolnost, že veškeré povely byly také dobové- v ruštině! Slavnost otevřel přivítáním starosta obce Skalka, následovalo položení věnců a kytic . K přítomným ve svých projevech vystoupil dr.Josef Liška za VSA ČR, Ruský generální konzul  Alexander Nikolaevich BUDAEV a poslanec Parlamentu ČR dr.Josef Nekl. Na závěr zazněly dobové hymny SSSR a ČSR.

Se souhlasem poslance dr.Nekla uvádím jeho doslovný projev:

 

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové, mladí přátelé!

Když jsem v loňském roce hovořil při podobné příležitosti, citoval jsem významné americké osobnosti, které hodnotily rozhodující význam vojáků Rudé armády na konečném výsledku II. Světové války. Dnes začnu také citacemi: Jan Masaryk řekl: „Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“ Indický duchovní učitel Osho: „Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové, církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.“ A slova Che Guevary: „ Pokojné soužití nemůže být omezeno na mocné země, jestliže chceme zabezpečit světový mír.“

Tato a další slova moudrých je třeba mít na paměti pořád, zvláště v tyto dny. V dny, kdy s hlubokou úctou vzpomínáme těch, kteří obětovali své životy v boji proti nacismu, v boji za mír.

Stojíme v místech, kde se před 71. lety odehrála na samotném konci 2. světové války tanková bitva. Poslední tanková bitva v Evropě vůbec. Byla jednou z největších na našem území a obě strany zde ztratily několik desítek tanků a samohybných děl a v poslední dny války stovky bojovníků. Byl to boj o kótu 276, kopec Skalka. 8. května 1945 boj vrcholil. Zahynulo v něm 300 sovětských vojáků, 150 Rumunů, 10 Čechoslováků a více jak 500 Němců. Zničeno bylo 40 tanků Rudé armády a 30 tanků a samohybných děl německé armády.

Byla to jen jedna z epizod 2. světové války. V tomto nejstrašnějším konfliktu v celých dlouhých dějinách lidstva podle nově zveřejněných údajů archívů Ruska padlo v boji či na jeho následky bezmála 9 miliónů sovětských mužů a žen v uniformách Rudé armády. Další oběti na životech přinesli desítky miliónů dětí, žen a mužů, které na celém světě stáli válce v cestě.

V boji proti nacismu nelze snižovat úlohu všech spojenců – Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a dalších zemí, které přispěly k dosažení společného vítězství a porážce hitlerovského Německa a jeho satelitů. Nesmí se však zapomínat, že rozhodující bitvy a válečné operace 2. světové války se uskutečnily u Moskvy, Stalingradu či v Kurském oblouku. Zde byla nezvratně zlomena zásadní vojenská síla Wehrmachtu. Ne například u Plzně, jak se našim dětem a vnukům snaží vtloukat do hlavy soudobí manipulátoři. Proto je třeba trvat na tom, že dějinná fakta musí být vykládána objektivně a pravdivě. Často se bohužel setkáváme se snahou pseudohistoriků a držitelů politické moci u nás i v zahraničí překrucovat historii, mlžit a účelově znevažovat a snižovat úlohu toho, kdo nesl na svých bedrech největší tíži válečných bojů a útrap. Sovětského svazu a Rudé armády. Proto musíme při každé příležitosti připomínat, kdo se nejvíce zasloužil o náš život v míru. Současně je třeba odsuzovat to, co se děje nejen ve světě, ale bohužel i u nás. Odstraňují se či ničí památníky padlým a naopak se glorifikují bývalí příslušníci jednotek SS, nacističtí kolaboranti, Banderovci či příslušní sudetoněmeckého landsmanšaftu. To je neodpustitelná urážka památky všech padlých v boji za naši svobodu bez rozdílu národnosti. Je to lidsky a morálně nedůstojné a opovrženihodné. Proto musíme bránit památku 144 000 mrtvých a bezmála půl milionu raněných Rudormějců na našem území, 360 000 československých vlastenců, kteří obětovali život na bojištích, v koncentrácích a káznicích či při stanného práva v době heidrichiády.

 

Žijeme ve složité době. Panující kapitalismus, po dočasně poražené první historické formy socialismu, se topí v globální krizi – hospodářské, finanční i politické. Lidé jsou dezorientovaní, společnost je atomizovaná, solidarita bohatých s chudými je pouze iluzorní, chybí prostá lidská soudržnost. Tato krize hodnot je necitelně řešena. Lidé jsou vháněni do vzájemných konfliktů a válečných sporů. Jen za loňský rok bylo napočítáno 19 válek a 24 ozbrojených konfliktů jako omezených válek. Pro lidstvo je velkým štěstím, že nepropukla válka mezi ústředními mocnostmi – obdobně jako před 71 lety. I díky tomu, že Rusko, pokolikáté už, vstalo jak Fénix z popela po Gorbačově perestrojce a Jelcinově výprodeji země a stalo se významným hráčem světové politiky. Tak se opět stalo, že se Rusové oprávněně obávají rozpínavosti států NATO, jako poslušných vykonavatelů přání Spojených států amerických. Bohužel, mnohé z nás zklamal nositel Nobelovy ceny míru americký prezident Obama, do kterého svět vkládal naději a který rozpoutal více válek než jeho předchůdci s nedozírnými důsledky pro celý svět.

Co závěrem: Při památce miliónů padlých ve 2. světové válce a dalších ozbrojených konfliktech v nejnovějších dějinách lidstva bojujme za mír. Protože i z malé jiskry může nastat obrovský požár.

A poslední citát od Alberta Einsteina:

„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“

Děkuji za pozornost!“

 

Po tomto vydařeném pietním shromáždění se poblíž pomníku T.G. Masaryka  konalo vysazení Slovanské Lípy, které spolu se starostou Skalky organizovalo VSA ČR Prostějov. S básní o Slovanské Lípě naší Ewy Konečné vystoupila předsedkyně VSA Olomouc, naše členka KČP Jaroslava Hemerková. Byla odměněna upřímným uznalým potleskem.                                                                

 

Úvod, závěr  a foto - Ing. Karel Šimek,
KČP Olomouc,

Fotogalerie: Členové KČP Olomouc vzdali čest padlým vojákům Rudé armády

1 | 2 | 3 | 4 >>