ČINNOST POHRANIČNÍ HLÍDKY PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ O NARUŠITELI STÁTNÍCH HRANIC

20.06.2012 14:06

Zjistí-li PH stopy nebo jiné příznaky narušitele SH, je povinna provést ihned jejích vyhodnocení, zjistit směr postupu a počet narušitelů, stáří stop a jejich zvláštnosti a výsledek neprodleně hlásit VR pojítkem, popř. stanoveným signálem. Nesmí stopy při jejich vyhodnocování porušit a nesmí se dotýkat zanechaných nebo odhozených předmětů. Zjištěnou stopu je hlídka povinna označit, zabezpečit proti vlivům povětrnostních podmínek. Pokud hlídka zahájí pronásledování narušitele, musí vyznačit směr svého postupu.

Vedou-li stopy z území sousedního státu do našeho vnitrozemí, zahajuje hlídka pronásledování v těchto případech: 

  • jsou-li otisky stop v terénu dobře znatelné;

  • je-li v sestavě hlídky služební pes schopný vypracovat stopu;

  • zjistila-li hlídka stopy a příznaky narušení bezprostředně po jejich uskutečnění nebo viděla narušitele a je s ním v dotyku;

  • v ostatních případech jedná podle pokynů VR nebo DDR. 

Vedou stopy z vnitrozemí ke SH, zahajuje hlídka pronásledování vždy samostatně nebo v součinnosti se sousedními hlídkami a jejím úkolem je zadržet narušitele dříve, než se mu podaří překročit SH na území sousedního státu. Dosáhne-li hlídka SH, aniž dostihla a zadržela narušitele, provádí aktivní a podle situace zaujme na SH výhodné stanoviště k přehrazení osy postupu narušitele.

Pronásledování musí být provedeno s plným vypětím sil až do zadržení narušitele. K dosažení větší pohyblivosti a rychlosti může hlídka odložit na začátku nebo v průběhu pronásledování nepotřebné součástky výstroje, kromě zbraní, munice a pojítek.

Při ztrátě stopy provádí hlídka, ve kterém je služební pes, ihned opatření k jejímu opětnému vyhledání. Propátrává kruhovitě místo, kde ke ztrátě stopy došlo a pečlivě provádí průzkum terénu a možných úkrytů. Při ztrátě stopy u vodního toku propátrává hlídka oba břehy v obou směrech. Po opětném nalezení stopy pokračuje v pronásledování.

Nepodařilo-li se hlídce ztracenou stopu znovu najít, vyznačuje poslední zjištěnou stopu a pokračuje v pronásledování ve směru pravděpodobného postupu nebo jedná podle pokynů VR.

Vedou-li stopy pronásledovaného narušitele k obydleným objektům, v nichž se narušitel zřejmě ukryl, zajistí hlídka východy z objektu a oznámí uživateli domu , že se u něho ukryl narušitel a požádá ho pomoc k jeho zadržení. Je-li pomoc odmítnuta a k zadržení narušitele musí být provedena domovní prohlídka, vyrozumí hlídka rotu, má-li možnost, přivolá na pomoc orgány VB, pomocníky PS nebo jiné občany, aniž se od objektu vzdaluje.

Úspěchu při pronásledování dosahuje hlídka rychlou, smělou a vytrvalou činností a součastně dovedností vyhodnocovat stopy a rozpoznávat záludnosti používané narušiteli.