Čest hraničářské legendě!

29.06.2017 15:39

Jedno krásné páteční odpoledne, přesně tedy 23. června  2017 se sešli pozvaní hraničáři u Miloně Krále, majora PS v.v. Miloň se totiž narodil 25.6.1927 – tedy před 90 lety.

A my všichni, jaksi samozřejmě mladší, jsme rádi jeho pozvání přijali. Jeho dcery a zeť nám připravili bohaté pohoštění a tak jsme si v příjemném stínu  altánku mohli povídat.  A vzpomínat byli vskutku na co. Vždyť Miloň nastoupil na „vojnu“ v roce 1949 do Rimavské Soboty a za dva roky se rozhodl stát se vojákem z povolání. Proto byl odeslán k absolvování střední školy velitelů v Bruntále, kde byl jako výtečný vyřazen v hodnosti podporučíka. Následovaly mnohé funkce velitelské, řídící i organizační a tak byl politickým pracovníkem, velitelem či referentem a to na jednotkách prvního sledu – rotách, ale i na praporech a svoji kariéru zakončil na pohraniční brigádě. Tak mezi jeho působišti nechybí například Prášily, Modrava, České Žleby, Volary i Sušice.

Na všech pozicích byl pohraničníkem zodpovědným, náročným k sobě i podřízeným, ale vždy čestný a spravedlivý. O jeho morálních i profesních kvalitách svědčí nespočet udělených služebních vyznamenání a medailí, včetně vyznamenání uděleného prezidentem republiky v roce 1971 – „Za vynikající práci“.

Od každého z nás Miloň dostal drobné prezenty, od zástupce KČP ještě stolní kalendář KČP na rok 2018 a Plaketu KČP „Za obětavou práci pro vlast“

Na zasloužený odpočinek odešel v roce 1982 a přesto se aktivně zapojil do hraničářské činnosti. Když v loňském roce ovdověl, vrátil se zpět ke svým dcerám do Volar.

Vážený Miloni! Všichni Tě přejeme především pevné zdraví, štěstí a životní pohodu, k čemuž určitě prospívá dojemná a láskyplná péče Tvé rodiny.

Za pohraničníky děkuje František Zach

zleva stojí – dcera Ivana Mikšíková, Vincenc Repko, Štefan Bidelnica, dcera Hana Pospíšilová, Jaroslav Koldinský, Oldřich Heřmanský;

zleva sedí – Gustav Janáček, oslavenec Miloň Král, Jan Smitka a Vilém Mikšík

Fotogalerie: Čest hraničářské legendě!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>