Československé vztahy k sudetským Němcům, minulost a současnost

01.05.2016 14:39

Seminář KČP konaný dne 9.4.2016 v Brně

V sobotu 9.4.2016 jsme se čtyři členové KČP Olomouc zúčastnili odborného semináře v Brně na téma:

„Československé vztahy k sudetským Němcům, minulost a současnost“, který připravila Jihomoravská KR KČP ve spolupráci z KSČM. Pozorně jsme vyslechli hlavní referát k danému tématu od doc. PhDr. Josefa Kůty, CSc. a koreferáty historiků doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc., PhDr. Karla Janiše a RSDr. Karla Klimši.

   I když vztahy mezi Čechy a Němci popisované v referátu doc. Kůty od dávné minulosti po dnešek byly zajímavé, nejvíce nás zaujaly tyto vztahy v minulosti nedávné, zejména v průběhu 20. století a po roce 1989.

   Této problematice byly věnovány všechny tři koreferáty. Každý z nich popisoval vývoj vztahů mezi Čechy a Němci v jiném regionu bývalého Československa. Tak jsme vyslechli referáty

  •    „Sudetští Němci a Jižní Morava“ od Miroslava Grebeníčka.
  •    „Severní Morava a Slezsko – historie a dnešek“ od Karla Klimši.
  •    „Němci v dějinách města Brna“ od Karla Janiše, který přečetl za nepřítomného autora Karel Klimša.

   Všem těmto referátům bylo společné zdůraznění vlastizrádného postoje sudetských Němců k Československé republice a jejich podíl na rozbití této republiky včetně vyhánění českých občanů z pohraničí v roce 1938. Zrůdnost fašistické ideologie a její důsledky pro náš národ zanechaly nezapomenutelné stopy ve všech uvedených regionech včetně samotného Brna. Nejaktivnějšími nositeli této ideologie byli často právě sudetští Němci a brněnští Němci nebyli výjimkou.

   Proto je pro nás nepochopitelná vstřícnost Zastupitelstva města Brna včetně primátora k odsunutým brněnským Němcům a vyhlášení roku 70. výročí skončení II. světové války tzv. „Rokem smíření“! Jak daleko je od tzv. smíření bez bezpodmínečného uznání závěrů   „Postupimské konference“  vítězných mocností sudetskými Němci ke kolaboraci?

   Nejnovější „fintou“ Sudetoněmeckého landsmanšaftu  /SL/ je nedávné prohlášení, že se vzdávají majetku, který jim byl po válce zkonfiskován. Zřejmě očekávají, že na základě této lsti budou konečně zrušeny dekrety prezidenta E. Beneše. Není pochyb, že by se mezi našimi čelnými politiky někteří takoví našli, ale problém je v tom, že se sudetští Němci nemohou vzdát něčeho, co jim nepatří. Dokazují to dohady o reparacích od Německa podepsané  21.12.1945 v Paříži. O jejich politicko – historicko – právní analýze vyznívající vesměs ve prospěch tehdejší ČSR hovořila v diskuzi M. Kejdová. Nutno k tomu ještě dodat, že Pařížské dohody obsahují také rozhodnutí, že Německo musí ČSR zaplatit 360 miliard Kč v hodnotě roku 1938 jako náhradu za válečné škody. Nina Žačeva, účastníce semináře, v článku v Halo novinách ze dne 11.4.2016 uvádí, že přes četné výzvy, aby dluh byl uhrazen, doposud jsme získali pouze 0,187 % z uvedené sumy!!!

   V diskuzi vystoupilo celkem 12 diskutujících s kvalitními diskusními příspěvky, které buď v něčem doplňovaly referáty  nebo poukazovaly na současné aktivity SL. Zazněl i varovný hlas o pronikání SL do vládních a správních struktur.

   Jistou anomálií je i asymetrie diplomatických vztahů na státní úrovni, kde např. předseda vlády České republiky jedná s předsedou jedné ze spolkových zemí NSR a Bavorska!!!!

   Závěrečné slovo na semináři pronesl předseda Národní rady KČP RSDr. Milan Richter, CSc. a seminář byl ukončen „Provoláním účastníků“.

   Dobrou zprávou je, že ze semináře bude vydán sborník, který jistě obohatí knihovničky KČP.  

Za KČP Olomouc
RNDr. Jarmila Sedláčková CSc.