červenec 2012

25.10.2012 10:32

Také na další veřejné besedě dne 31.července jsme k naší radosti přivítali zvláštní hosty – předsedu klubu českého pohraničí Rumburk př. Lišku, dále př. Lászla bývalého člena rady města Varnsdorf a člena Oblastního výboru KSČM př. Matouška našeho stálého člena KČP. Členská beseda ( bohužel pro dovolené a prázdniny s menší účastí ) byla zaměřena na výročí zákona 69/1951 Sb. tj.přijetí „zákona o Pohraniční stráži „

Předseda varnsdorfské rady př. Sentner bývalý pohraničník západní hranice I.sledu na Šumavě přiblížil nutnosti uvedeného zákona k ochraně a budování socialistického státu, ochraně proti narušitelům a škůdcům. Pohovořil o životě ochránců státních hranic v letech 1955 – 1958, o jejich službě, o cti a hrdinství vojáků základní služby. Rovněž o podmínkách  v hlubokých lesích bez civilizace, o utváření vztahů nejen mezi vojáky, ale i s přáteli nejvěrnějšími – pohraničními psy a koňmi, samozřejmě i o zocelování charakteru mladých 20-ti letých vojáků s disciplínou a vztahem k vlasti. Utvářelo se ono heslo „ Všichni za jednoho – jeden za všechny „ hlavně ve službě, ale i v nebezpečí ohrožení tj. při poplachu.

Tyto a další příběhy pohraničníka př. Sentnera pak vhodně doplnila naše př. Lanková recitací z knihy „ Orosené vzpomínky „ od Stanislava Kábela statěmi o věrných pomocnících – pohraničních psech. Kapitola „ Pes pohraničník-historie také píše činy „ a další citované. Ale slavnou historii Pohraniční stráže psali desetitisíce pohraničníků  svoji každodenní poctivou službou na hranicích i mimo ní k naplnění hesla „ NEPROJDOU ! „ K diskusi a příběhům velmi mile přispěla příjemnou atmosférou i př. Budinová, manželka pohraničníka příběhem  ze života na hranicích  poznámkou „ Kůň i přítel v nouzi na hranicích ! „
Druhá neméně atraktivní část členské besedy byla věnována 20. výročí založení KČP. V hlavním referátu přítomným ozřejmil celý historický vývoj KČP od jeho založení před 20-ti lety zakládající člen př. Miloslav Hromek, který je pamětníkem zrodu městské rady ve Varnsdorfu na přímé česko – německé hranici. V současné době je př. Hromek předsedou okresní rady KČP Děčín a členem krajské rady KČP v Ústí nad Labem.

Všichni přítomní spolu s čestnými hosty s vysokým uznáním ocenili velmi náročný encyklopedický a statisticky podrobný přehled událostí vývoje 20-ti let dějin KČP. ( písemně je založeno v kronice KČP Varnsdorf ). Současně byla přítomnými vyslovena chvála opakovaně neutuchající aktivitě př. Hromka pro myšlenky KČP a šíření jeho idejí. Zaslouženě byl nominován a schválen na ocenění vyznamenáním Národní rady KČP u příležitosti  20.výročí v roce 2012.

… a další plány ?

… budeme nejen besedovat, ale i pečovat o důstojný vzhled pomníčků zavražděných příslušníků SOS „ služba ochrany státu „ na území města tj. prap. Munzara a št. strážmistra Nechvátala, kteří padli zákeřnou střelou záškodníků Werwolfů  v roce 1947.
…  ve spolupráci s okresním výborem ČSBS chceme vztyčit naší klubovou vlajku u pomníků legionářů na blízké hoře Luž spolu s naším oddílem skautů.