Celostátní setkání 3.brigády PS Karlovy Vary

21.12.2012 06:50

Dne 20.11.2012. se uskutečnilo v Karlových Varech „Celostátní setkání 3.brigády PS Karlovy Vary“v Doubí u Karlových Varů.

Celé setkání  více než 40 členů KČP proběhlo úspěšně.Přijeli členové KČP z Aše, Chodové Plané, Nejdku a z dalších míst republiky.Po úvodním zahájení začala živá beseda přítomných členů KČP i hostů.Mnoho z nich se zde setkalo už mnohokrát a tak o dobrou náladu nebyla nouze.

Setkání se zúčastnila také řada hostů.Mezi nimi vdova po veliteli 3.br. PS Karlovy Vary, členka KČP Marie Vrzalová. Dále pak Stanislav Kvasnička-člen NR KČP, mjr.Václav Veselý- ved. Sekce OSH Aš, Stanislava  Malkusová-zást. LKŽ, Marie Novotná-předs. OR a členka KR ČSŽ.

V průběhu jednání byli oceněni za svoji dlouholetou práci pro KČP

 • Plaketou Národní rady KČP  byl oceněn
  • př.František Kucián
 • Čestným uznáním Národní rady KČP byla oceněna
  • př. Ivana Čížová
 • Poděkování dopisem předs.NR KČP za práci v KČP obdrželi:
  • př. Anna Kozlíková
  • Ladislav Jaloševský
  • Pavel Poliščuk
  • Stanislav Hrdlička
  • František Soukup.
 • Čestné uznání KR KČP obdrželi:
  • Miroslav Aubrecht-MR KČP Ostrov
  • Květa Beláňová- předs. LKŽ K. Vary
  • Levicový klub žen K. Vary.
 • Dopis předs. KR KČP převzali př.:
  • Jiří Šťastný
  • Miroslav Čvančara
  • Marie Vrzalová
  • Marie Foudová
  • Mgr. Jaroslav Borka, Antonín Kučera.
 • Čestné uznání OR KČP K. Vary obdrželi př.:
  • Ladislav Sýkora
  • Eduard Číž.

 

Závěrem si při loučení slíbili, že v příštím roce se opět sejdou.Taková setkání jsou povzbuzením pro další práci.

Fotogalerie: Celostátní setkání 3.brigády PS Karlovy Vary

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>