Celostátní konference ke 100. výročí Československé republiky v Brně

11.04.2018 20:33

V sobotu dne 7. duben 2018 se v Brně na Křenové ulici č. 67 uskutečnila pod organizací Jihomoravské krajské rady Klubu českého pohraničí z.s. Brno, za účasti zástupců KČP, KSČM, ČSBS a ČSOL celostátní odborná konference na shora uvedené téma za účasti cca 50 vlastenců a uvedených organizací.

Zahájení a úvodní slovo provedl předseda JmKR KČP Brno Miroslav Vlašín. Hlavní referát přednesl doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Následovala vystoupení přednesením koreferátů PhDr. Jiřího Jaroše Nickelli k Dr. Eduardu Beneši a jeho budování, vzniku a zachování čs. státu aj., JUDr. Jana Kuxe k významu a úloze čs. legií pro vznik československé republiky, PaedDr. Gruntové , Vlašína, který přednesl koreferát PhDr. Janiše. V diskusi se diskutující zaměřili na aktivity organizované sudetskými němci organizovanými v Brně za plné podpory Brněnského magistrátu na čele s primátorem a boje proti nim, problematiku mládeže a práce s ní ze strany KČP, situaci v Ukrajině a Rusku, získávání nových členů do KČP, termíny protestních akcí KČP.

V závěru jednání vzdali účastníci konference minutou ticha čest zemřelému čestnému předsedovi KČP z Břeclavi Ladislavu Struškovi a následně se jednání konference rozešlo.       

JUDr. Jaroslav  Baťka
předseda OR KČP Břeclav

 

Fotogalerie: Celostátní konference ke 100. výročí Československé republiky v Brně