Čarodějnice 2018.

16.07.2018 13:00

V předvečer 1. máje se v údolí Za Díly na Ďáblovce sešli příznivci dobré nálady k tradiční akci, pálení čarodějnic. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky, především velký vítr a hrozící déšť, nakonec přišli věrní a nebyli zklamáni.

Připravený program, který připravil KČP Vsetín obsahoval jak hry, tak  soutěž v sečení trávy i  zpěv, zaujal všechny přítomné. Spoustu legrace zažili přítomní při házení tenisových míčků do otvorů v krabici, nebo kroužků na trn velkého špalku. Dokázat posekat kousek trávy nakonec dokázali všichni , kteří se nebáli vzít  do ruky kosu. . Po spočítání bodů všem soutěžícím si všichni odnesli svou zaslouženou  odměnu. Někteří muži si ovšem nenechali ujít příležitost políbit nejpůsobivější  čarodějnici.

Připravený oheň nám pomohl opéct donesené špekové prsty, které si přítomní opatrně přičmoudili, někdo méně, někdo více, ale nakonec všem chutnaly.

Závěr patřil zpěvu při kytaře, který byl vyvrcholením zábavy a spokojení účastníci se rozcházeli do svých domovů.

Zdeněk Vejpustek, předseda KČP Vsetín.

 

 

 

Fotogalerie: Čarodějnice 2018.

1 | 2 | 3 >>