Byli jsme v Horšovském Týně

28.04.2016 21:05

Na posledním okresním setkání byla nabídnuta členům Klubu českého pohraničí Stanislava Kofroně účast na výletu na Domažlicko. Uskutečnil se na základě dlouhodobé spolupráce zejména jineckých členů KČP s hostiteli v úterý 12. dubna 2016. Účastníci se projeli regionem a déle zastavili ve Staňkově.

V Horšovském Týně si se zasvěceným výkladem prošli středem města a seznámili se s novinkami, problémy i úspěchy zdejšího klubu. Na závěr předala předsedkyně KČP Horšovský Týn Libuška Popelková do rukou Marie Maršálkové hodnotný dar v podobě perníkových výrobků, které budou využity na odměny pro dětské soutěže a na propagaci  hraničářského hnutí na veřejnosti.

Perníkovou chaloupku převzal i nejmladší člen výpravy Radovan z Plzně.

Miroslav Maršálek

Fotogalerie: Byli jsme v Horšovském Týně