Byli jsme u sousedů

20.03.2016 11:20

Beroun – Počátkem března jsem využili pozvání a zúčastnili se 52. okresního setkání Klubu českého pohraničí Beroun.

Akci řídil předseda krajské a okresní rady KČP Jiří Pokorný. Ten představil mezi řadou dalších hostů čestného předsedu NR Ing. Karla Jandu, místopředsedu Národní rady KČP JUDr. Rudolfa Peltána, ale i naši příbramskou – přesněji jineckou výpravu.

Miroslav Maršálek za nás poděkoval hostitelům (zejména Stanislavu Krásovi a Jiřímu Pokornému) za spolupráci a pohovořil o možnostech využití moderních technologií. Upozornil na málo využívanou příležitost nechat si zasílat elektronické zprávy o změnách na webových stránkách KČP, z. s., což by značně urychlilo informovanost jednotlivých orgánů a členů Klubu. Děti, a vnoučata by jistě tento kanál pomohli zprostředkovat.

Řídícím byla oceněna i práce Marie Maršálkové a jejího manžela s mladou generací, což by mohlo znamenat při zapojení dalších kolegů snazší překování generačních problémů našeho spolku.

Po setkání se naše delegace zúčastnila neformálního jednání o navázání spolupráce Klubu českého pohraničí s Českým svazem bojovníků za svobodu a Pionýrem v Berouně, Jincích, popř. Příbrami.

Marcel Rehek,
foto: Miroslav Maršálek

Fotogalerie: Byli jsme u sousedů