Byli jsme opět v Polničce

04.07.2011 13:58

Vzali jsme s potěšením na vědomí, že zájem o nejnovější dějiny naší vlasti neskončil u starších dětí na Základní škole v Polničce loňského roku po jejich úspěšné účasti v soutěži k 65. výročí osvobození od fašistické okupace. Na pozvání ředitelství školy ji opět dva naší členové navštívili a žáci 9. třídy vyslechli vyprávění o partyzánském hnutí na Českomoravské vrchovině na rozhraní let 1944 – 45. Polnička se nachází přímo v srdci Vrchoviny blízko Žďáru n. Sázavou. Jednalo se tedy o tématiku regionálních dějin z prostoru jim známého a blízkého. Proto byla jejich pozornost soustředěna a zájem nepředstíraný. Zhruba hodinový výklad člena Krajské rady KČP Miloslava Koubského odměnili potleskem.

Vrchovina byla po Beskydách druhou největší partyzánskou oblastí v českých zemích. Ve výkladu byla vzpomenuta jména oddílů, které zde operovaly a význam jejich bojové a organizátorské činnosti v týlu nepřítele. Byla zdůrazněná statečnost starších generací těch obyvatel Vrchoviny, kteří nesli tíhu rizika za podporu a ochranu parašutistických výsadků. Vedl je k tomu pocit slovanského bratrství. Jména obcí i samot v okruhu Žďárských vrchů jsou žákům známá a činy a osudy lidí z těchto míst nemohly zůstat bez vlivu na jejich vědomí. Vyprávění vedlo k tomu, aby si žáci uvědomili příčiny a význam partyzánské války jako důležité součásti osvobozeneckého boje našeho národa a současně i obsah a smysl národně demokratické revoluce.K té partyzánské hnutí napomáhalo a přispělo tak i ke změnám, následujícím po osvobození.

Ředitelství Základní školy v Polničce patří náš upřímný dík nejen za pozvání k naší návštěvě, ale také za to, že dbá na posilování národního vědomí svých žáků.Celá škola je svou výstavností, úpravou, pořádkem a čistotou vzornou vizitkou obce. Budeme-li znovu pozváni, velmi rádi do tohoto přátelského prostředí zase zavítáme.

KR KČP Kraj Vysočina