Bilancování roku 2016

16.12.2016 13:05

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v prostorách Městského výboru KSČM Ostrava uskutečnilo slavnostní setkání Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava.

Jako tradičně se tohoto setkání zúčastnily s námi spolupracující organizace Český svaz bojovníků za svobodu, Česko-Ruská společnost, Ostravský ruský dům, Levicové kluby žen v Ostravě, Komunistická strana Čech a Moravy a také Honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě ing. Aleš Zedník.

Po úvodním slovu předsedy MěR KČP Jana Gary, následovalo předání ocenění nejen členům naší organizace, ale také zástupcům spolupracujících organizací.

Ocenění byli:

  • Čestné uznání MěR KČP Václava Soukupa Ostrava

Milan Poledník, Jindřiška Vozková, Ján Katreniak, Zdenka Adamovská, Kateřina Soukupová, Pavel Dvořá a Stanislav Šplíchal za aktivní práci v Klubu českého pohraničí a Jan Šimčík, Břetislav Kusýn za dlouholetou vzájemnou aktivní spolupráci s Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava.

  • Čestné uznání MS KR   

Štěpánka Janečková, Milan Marcol, František Mareš, Ladislav Nekvapil, Milan Trněný, Antonín Pobuta, Vladimír Lukša, Štefan Březničan a Dalibor Šimár za aktivní práci v Klubu českého pohraničí a honorární konzul Ruské federace v Ostravě Ing. Aleš Zedník a Doc. Tamara Galinina CSc. za dlouholetou vzájemnou aktivní spolupráci s Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava.

  • Čestné uznání NR KČP                                  

Karel Šesták za dlouholetou vzájemnou aktivní spolupráci s Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava.

  • Čestné uznání NR KČP

Martin Škamla a Jan Gara za aktivní dlouholetou dopisovatelskou i redakční činnost a zásluhy o rozvoj a propagaci zpravodaje KČP Hraničář.

  • Plaketa NR KČP

Zdenka Dutková a Martin Škamla za obětavou práci pro vlast.

  • Pamětní Plaketu k 65. výročí podepsání zákona o OSH

Jindřiška Vozková a Jan Šimčík.  

  • Stuhu u příležitostí 65. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic od MS KR

Sekci OSH Ostrava při MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava

 

Honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě ing. Aleš Zedník předal ocenění, které se uděluje těm, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na práci ruské diaspory nebo přispěli konkrétními činy k rozvoji spolupráce mezi národy a to  předsedovi MěR Janu Garovi.

V následující části vystoupil se zprávou o činnosti OSH Ostrava pod MěR KČP Václava Soukupa Ostrava předseda sekce Milan Poledník.

V  diskusi zazněl mezi jinými návrh na uskutečnění „Pochodu nesmrtelných“ v příštím roce a také návrh provolání k vlastizrádnému chování ministra Daniela Hermana a předsedy vlády Bohuslava Sobotky v tomto znění:

 

P r o v o l á n í.

 

     My - účastníci prosincového shromáždění Klubu českého pohraničí Václava Soukupa v Ostravě, rozhodně protestujeme proti vyjádření předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky na interpelaci poslance PS P ČR Miroslava Grebeníčka k vyslání Daniela Hermana na letošní Dny Sudetoněmeckého Landsmanšaftu (dále SL). Tímto hanebným krokem chtěla vláda ČR tak zvaně dát SL najevo, že pozitivně vnímá „vstřícnost“ jeho politiky ve vztahu k České republice. Šlo však jen o jednostranné, podbízivé a lokajské gesto premiéra Sobotky a ministra Hermana vůči SL, poškozující národní zájmy a hrdost ČR.

     Odsuzujeme rovněž vyhrůžky ministra Stropnického zastavením finanční podpory činnosti KČP, adresované čestnému předsedovi Karlu Jandovi, s cílem vnutit „jediný správný (vládní) výklad historie“.

Hanba předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi!

Hanba ministrům Hermanovi a Stropnickému!

Hanba kolaborantské politice vlády České republiky!

                                                                          

V Ostravě 8. 12 2016.

 

Předseda MěR KČP popřál všem zúčastněným příjemné svátky a pohodu nejen v rodině.                                                                                                                                     

                                                   Martin Škamla KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: Bilancování roku 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>