Beseda s MUDr. Markem Obrtelem

19.04.2016 08:12

Přes dvě hodiny jsme  pozorně poslouchali a potom diskutovali s MUDr. Markem Obrtelem

MUDr. Marek Obrtel : „Rozkaz z Washingtonu zní však jasně. Evropu je třeba destabilizovat. Platit je třeba dolarem. Proto žádná spojenectví Německa a Ruska. Žádný BRICS. Žádný South Stream. Více problémů je třeba. Lidé se musejí bát, musejí být zaměstnáni sami sebou, pak budou poslouchat.“

V duchu výše uvedeného vyjádření pplk. v záloze MUDr. Marka Obrtela se nesla beseda dne 13.4.2016, kterou uspořádala v Olomouci  Okresní organizace KČP Olomouc spolu s VSA Olomouc. V zasedací místnosti bylo 44 žádostivých posluchačů, byli nejen z pořádajících klubů, ale také jednotlivci ze spřízněných organizací. MUDr. Marka

Obrtela přivítala naše členka Adéla Valentová, která mu představila vedoucí našich klubů-  předsedu KR KČP v Olomouci Dr. Jaroslava Sedláčka, předsedu OR KČP Ing. Karla Šimka, předsedkyni VSA Olomouc Jaroslavu Hemerkovou a Zemského předsedu VSA Dr. Josefa Lišku. Dále besedu vedl předseda pořádající OO KČP Ing. Karel Šimek. Dr. Obrtel se představil, a to od svého mládí až do současnosti s tím, jaké měl funkce –zejména v zahraničí a na našem Generálním štábu, kde všude byl na zahraničních misích, co vše na nich zažil, jaké poznání  a závěry ze svých konkrétních prožitků učinil. Všichni zúčastnění pozorně naslouchali zajímavému vyprávění přítele Obrtela. Zajímavé bylo jeho vyhodnocení dějin novodobé Evropy od r.1492 do současnosti, v tomto také ve spojitosti s migrací a výbojemi v minulosti i v současné době. Samozřejmě nesmírně zajímavé byly závěry jeho poznání o NATO, které vesměs zúčastnění posluchači dobře již znají. V celém jeho vystoupení byla cítit jeho velká a hluboká lidskost a vlastenectví. Nakonec nám představil novou občanskou iniciativu, které byl iniciátorem ,a to Národní domobranu, ze které uvádím část úvodní  „deklarace“ viz. https://www.narodnidomobrana.cz /

DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů,
ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

Po jeho úvodním vystoupení přišly na pořad naše dotazy a jeho odpovědi ke všemu, co přednesl a také k jiným zajímavým soudobým problémům u nás i ve vztahu k zahraničí. Opět jsme Dr. Obrtelovi „viseli“ na ústech s očekávanou odpovědí, opět jsme se přesvědčili, že tento člověk je milujícím člověkem ve vztahu k lidstvu, ke svobodě a svému národu.Naše uspokojení s jeho vystoupením a jeho vlasteneckými postoji jsme všichni vyjádřili velikým děkovným potleskem.

Děkujeme Ti MUDr. Marku Obrteli!

Za OO KČP Olomouc Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: Beseda s MUDr. Markem Obrtelem