Beneš v Chebu straší i sociální demokracii.

08.04.2013 08:10

Městská rada KČP Cheb požádala v prosinci 2012  radnici v Chebu  o pojmenování parku bez jména  parkem Dr. Edvarda Beneše vzhledem k tomu, že v tomto městě nenese  žádná ulice, náměstí  apod. jeho jméno. Přitom právě počeštění města po roce 1945  je právě i dílem tohoto státníka. Naše žádost byla  projednána v komisi pro výstavbu kde bylo přítomno 10 členů ze 13  a 6 bylo pro pojmenování , 3 proti a 1 se zdržel. Výsledkem bylo nedoporučení. Následně Rada města složená ze zástupců ČSSD, ODS a Volby pro město návrh projednala. Závěr rady byl jednoznačný – zamítnout  naši žádost. Pan starosta (ČSSD) to navrhl bez udání důvodu, zástupce ODS konstatoval, že je to z naší strany jako provokace a zástupce Volby pro město tvrdil, že v Chebu není zvykem pojmenovat ulice po státnících nebo politicích.  S tímto závěrem předstoupila Rada na jednání zastupitelstva, kde  byli přítomni i zástupci KČP. Před vlastním projednáním žádosti na zastupitelstvu vystoupil pan starosta a řekl, že Cheb uzavřel  s německou stranou 3.prosince dohodu o vzájemné spolupráci  při využívání  výnosu z „Chebského lesa“ na území SRN,  a že případné pojmenování  parku by mohlo německou stranu znepokojit. Samozřejmě nemá nic proti dekretům, ale musíme být obezřetní. Jediný kdo kromě zástupců KČP k tomuto problému vystoupil, byli zástupci KSČM, kde zastupitel  Hojda vznesl dotaz,  že neví , ale připadá mu, že Cheb leží na druhé straně hranice.  Kromě  zástupců KSČM a KČP nikdo další v diskuzi nevystoupil a  všichni svorně vyjma zástupců KSČM hlasovali pro zamítnutí našeho  návrhu. Trochu paradoxně vyznívá v tomto případě přejmenování parku Komenského, kde sídlí škola  na park Schillera, jehož busta je v parku.Na základě žádosti jednoho občana došlo  v roce 2011 k přejmenování s odůvodněním, že historii nelze přepisovat.

Podobné snahy má  část  vedení města i v případě umístění „Štaufského sloupu“ darovaného  německou štaufskou společností  na veřejném prostranství před chebským hradem.

Ano, jsme pro spolupráci s našimi sousedy , ale musí být založena na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti. A právě tady vidíme i působení našeho Klubu jako zvláště potřebné.

 

Městská rada KČP Cheb
Petr Novák