Básně

26.01.2015 11:24

Zvoňte půlnoční zvony!             Vánoční

Ať vaše stříbrné tóny

povedou všechny lidi

k lásce, porozumění.

Ať vaše jasné znění

ukáže cestu tam,

kde na ně čeká

dostatek chleba, hojnost mléka,

kde láska není jen pouhým přáním,

kde bratr nesouží bratra

zlým slovem, ohněm, zbraní,

kde jsou si všichni rovni

a pravda je jen jediná.

Všechno nejlepší, přátelé,

za chvíli nový rok začíná.

 

Ewa Konečná a  s ní OR KČP Olomouc

      

 

Dva pohraničníci na špačkárně sedí,

proč tady jsou- to oba vědí.

Zbraně jsou studené, zmrzlí jsou oba,

vždyť už se blíží vánoční doba.

 

Už je tu Štědrý den, rota jen voní,

někdo má před službou, jiný  zas po ní.

Tak to tu chodí každým rokem,

dva jdeme do služby pomalým krokem.

 

Příroda zbělela velikým mrazem,

sledujem okolí , díváme se na zem.

I když atmosféra vánoční člověka dojímá,

vždy nás každá stopa zajímá!

 

Stopa řekne o narušiteli všecko,

zda to byl hromotluk, zvěř, nebo děcko.

A aby to bylo beze zmatku,

zda tu šel normálně, nebo pozpátku.

 

Ty stopy, které jsme našli-nebyly cizí,

vidíme tři srny, jak v lese mizí!

Přesto zvýšily pozornost naši,

možná je v lese někdo plaší!

 

Tak běžíme, prověříme, ať máme jistotu,

že  to není narušení - voláme na rotu.

A jaký my jsme Vám dali dáreček?

Přece mír pod stromeček!

 

Bělunek Karel