Automobilový zájezd Moravskoslezské krajské rady KČP na Slovensko.

03.09.2017 19:32

Moravskoslezská krajská rada uspořádala automobilový zájezd na 26. mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska u příležitosti 70. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku a 73. výročí SNP ve Varíně a Strečnu. Účastníci setkání si připomněli odkaz účastníků a hrdinů Slovenského národního povstání a vítězného ukončení bojů s banderovskými bojůvkami příslušníky SNB armády. Tyto pokrokové tradice si připomněli účastníci automobilového zájezdu na několika místech a položili kytice. a to – na Bilém Kříži, u památníků v Makovském průsmyku, Strečně, ve Varíně a Krasňanech.

První místo bylo na Bilém Kříži u památníku Josefa Adama zastřeleného 30. 9. 1947 banderovci v Bílém Kříži. Předseda MS KR KČP a Měr KČP VS Ostrava tuto událost připomněl účastníkům ze vzpomínek bývalého přímého účastníka události a člena MěO KČP Václava Soukupa a to –

Vyjeli jsme po 22hodině na četnickou stanici do Starých Hamer, kde jsme obdrželi bližší informace. Byl jsem velitelem prvního družstva a dostal jsem za úkol obkličovat hotel po okraji lesa vlevo od cesty. Od četnické stanice jeli před naší nákladním študebakrem tři předválečné osobní tatrovky s četníky. Cesta vedla po lesních neupravených cestách až pod vrchol Beskyd k Bílému Kříži. Tatrovky snadněji překonávaly neupravené výmoly na cestě než náš študebakr, který měl za sebou svá válečná léta, a proto se také poněkud opozdil za osobními tatrovkami. Byla jasná, úplňkem měsíce ozářená půlnoční krajina. Když jsme se blížili k cíli své cesty, začala velmi silná střelba ze samopalů. Rychle jsme seskákali z auta a začali po jednotlivých družstvech plánovaný obkličovací manévr. Šel jsem v čele družstva po kraji lesa, krytí stínem s prstem na spoušti samopalu, když jsem uviděl před sebou v pološeru asi 8metrů polonahou klečící postavu. Jako přízrak. Zastavil jsem družstvo a přiblížil se k postavě na dosah. Sáhl jsem ji na rameno, tělo bylo teplé a celé v krvi. Nevěděli jsme, zda jde o banderovce nebo o příslušníka četnického družstva. Poslal jsem spojku za velitelem čety do rekreačního hotelu Bílý Kříž, který byl určen jako spojovací stanoviště obou skupin. Současně moje družstvo dokončilo obklíčení levé části hotelu, kde měli být opilí banderovci. V té době přišli k místu neznámého padlého muže oba velitelé. Velitel četníků okamžitě poznal svého příslušníka a nahlas zvolal: „ To je náš strážmistr Adam“. ( poz.: ADAM JOSEF, poručík in., nar. 7. 8. 1902 - † 30. 9. 1947). Bylo pravděpodobné, že četnické družstvo padlo do nastražené pasti. Zpráva o popitých banderovcích byla zřejmě vymyšlena přímo banderovci. Pod pohrůžkou likvidace podal zprávu o nich telefonem na četnickou stanici číšník. Četnické družstvo po příjezdu k hotelu bylo napadeno za jasného svitu měsíce z okraje lesa banderovci. Ustupujícího a zraněného strážmistra Adama se jim podařilo chytit živého, vysvléknout ho z uniformy, bot a opřeného o strom zastřelit. Celou akci podnikli banderovci s cílem získat četnickou uniformu pro snadnější pohyb k západní hranici. Druhý den a několik dalších dnů, byly silným vojenským uskupením Beskydské lesy očištěny od posledních zbytků banderovských tlup.

Druhé místo zastávky byl Památník situovaný v Makovském průsmyku na hranici České a Slovenské republiky, který připomíná přechod 1.československé partizánské brigády Jana Žižky v září 1944 ze Slovenska na Moravu.

Poté se účastníci zúčastnili hlavního mezinárodního setkání na Střečně a ve Varíně. Akce se zúčastnili účastníci a hosté: Ing. Juraja Blanára - předseda VÚC Žilina, JUDr.. Rudolfa Peltana -  předseda Národní rady KČP, Dr. Viery Klimentové - místopředsedkyně ÚV KSS,  Dr. Michala Kotiana - předseda KO JDS Žilina, Ing. Juraja Pavloviča - předseda Krajské rady KSS Žilina, Ing. Vladimíra Sečkára - předseda Slovenského svazu protifašistických bojovníků, Dr. Jána Sporka - místopředseda KR KSS Žilina,  plk.v.v. Jiřího Bureše, předseda Asociace Vojáci proti válce.

Po ukončení mezinárodního setkání ve Veríně se účastníci zájezdu na závěr poklonili u pamětní desky příslušníka SNB Ladislava Patočky, který padl v bojí s banderovci poblíž Varína a předseda MS KR KČP poděkoval všem zúčastněným z Ostravy a Opavy za účast na velmi vydařeným automobilovém zájezdu po stopách naší Československé historii.

Fotogalerie: Automobilový zájezd Moravskoslezské krajské rady KČP na Slovensko.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>