AUTOMOBILOVÝ ZÁJEZD DO KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ „BOUDA“

19.08.2017 20:27

V sobotu dne 29.7.2017 v 8,00 hod. se kluby CO Ostrava a Opava setkaly na domluveném místě u čerpací stanice v Opavě-Jaktaři. Upřesněním jízdní trasy, předáním písemného povolení k vjezdu do vojenského prostoru a  určením setkání v Těchoníně, jsme vyjeli pěti auty na trasu dlouhou cca 165 km. Za pěkného slunečného počasí jsme dorazili do Těchonína na parkoviště. Dále jsme upřesnili směr jízdy, která vedla do kopce lesní cestou a dorazili jsme na parkoviště u Dělostřelecké tvrze „BOUDA“ a zaparkovali auta.

Vstoupili jsme do Muzea československého opevnění – dělostřelecké tvrze „BOUDA“  a průvodce nás seznámil s historii  výstavby obranného pevnostního systému budovaného na konci 30. let 20. století. V sestavě „BOUDY“ se nachází komplex pěti objektů tzv. srubů, propojených hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlým systémem chodeb a sálů o celkové délce 1,5 km.

V sestavě „BOUDY“ se nachází tři pěchotní sruby, stavebním provedením značně navzájem odlišné, dále srub vchodový a objekt určený pro zabudování  otočné a výsuvné dělové věže. Velmi dobře zachovalý je i rozsáhlý podzemní systém tvrze. Během prohlídky jsme shlédli řadu ojedinělých exponátů a zajímavosti: pancéřový pěchotní zvon, pevnostní kanón vz. 44/59, původní vozíky, expozici pozůstatků pancéřových prvků, munice, překážkových prvků, expozici ražby podzemí a pietní místo. Objekt leží v Pardubickém kraji, je situován v lesním masivu a v nadmořské výšce 845 metrů nad hladinou moře. Skalní masiv nad podzemními objekty tvoří tloušťku od 45 – 69 metrů.

Během prohlídky a na její závěr jsme pořídili fofodokumentaci, která je uložena v našich počítačích. Potom jsme nasedli do aut a rozjeli se k domovu. V našich srdcích zůstali nádherné zážitky a vzpomínky na naší historii, když zradou politiků Francie a Velké Británie byla naše vlast bez boje obsazena Hitlerovou armádou a spoustu našich občanů bylo fašisty zavražděno. Obrovské finanční náklady vynaložené na pevnostní systémy mohly být lépe využity ve prospěch československého národa a jejího zdraví.

 

Stanislav Toška – člen KR MSK a KČP Opava

Fotogalerie: AUTOMOBILOVÝ ZÁJEZD DO KRÁLICKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ „BOUDA“

1 | 2 | 3 | 4 >>