Automobilové putování za naší slavnou historií do Beskyd, Kysuce a Malé Fatry

04.09.2016 20:56

V sobotu 3. září zorganizovala Ostravská městská rada Klubu českého pohraničí Václava Soukupa jednodenní automobilové putování za naší slavnou historií do Beskyd, Kysuce a Malé Fatry k 72. výročí Slovenského národního povstání, 69. výročí porážky banderovců v roce 1947 na Slovensku a na 25 mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska. Cestou navštívila pomníky hrdinů, kteří zahynuli v boji s nepřáteli naši vlasti. 
První zastávka se uskutečnila na vrcholu Beskyd na Bílém Kříži, u pomníčku Banderovci zavražděného vrchního strážmistra Josefa Adama, který zde položil svůj život 30. září 1947 před 69 lety, uctili jeho památku a položili kytici. Tuto událost přiblížil přítel Gara, ze vzpomínek přímého účastníka této události člena KČP Ostrava přítele Václava Soukupa.
„Vyjeli jsme po 22hodině na četnickou stanici do Starých Hamer, kde jsme obdrželi bližší informace. Byl jsem velitelem prvního družstva a dostal jsem za úkol obkličovat hotel po okraji lesa vlevo od cesty. Od četnické stanice jeli před naší nákladním študebakrem tři předválečné osobní tatrovky s četníky. Cesta vedla po lesních neupravených cestách až pod vrchol Beskyd k Bílému Kříži. Tatrovky snadněji překonávaly neupravené výmoly na cestě, než náš študebakr, který měl za sebou svá válečná léta, a proto se také poněkud opozdil za osobními tatrovkami. Byla jasná, úplňkem měsíce ozářená půlnoční krajina. Když jsme se blížili k cíli své cesty, začala velmi silná střelba ze samopalů. Rychle jsme seskákali z auta a začali po jednotlivých družstvech plánovaný obkličovací manévr. Šel jsem v čele družstva po kraji lesa, krytí stínem s prstem na spoušti samopalu, když jsem uviděl před sebou v pološeru asi 8metrů polonahou klečící postavu. Jako přízrak. Zastavil jsem družstvo a přiblížil se k postavě na dosah. Sáhl jsem ji na rameno, tělo bylo teplé a celé v krvi. Nevěděli jsme, zda jde o banderovce nebo o příslušníka četnického družstva. Poslal jsem spojku za velitelem čety do rekreačního hotelu Bílý Kříž, který byl určen jako spojovací stanoviště obou skupin. Současně moje družstvo dokončilo obklíčení levé části hotelu, kde měli být opilí banderovci. V té době přišli k místu neznámého padlého muže oba velitelé. Velitel četníků okamžitě poznal svého příslušníka a nahlas zvolal: „ To je náš strážmistr Adam“. ( poz.: ADAM JOSEF, poručík in., nar. 7. 8. 1902 - † 30. 9. 1947). Bylo pravděpodobné, že četnické družstvo padlo do nastražené pasti. Zpráva o popitých banderovcích byla zřejmě vymyšlena přímo banderovci. Pod pohrůžkou likvidace podal zprávu o nich telefonem na četnickou stanici číšník. Četnické družstvo po příjezdu k hotelu bylo napadeno za jasného svitu měsíce z okraje lesa banderovci. Ustupujícího a zraněného strážmistra Adama se jim podařilo chytit živého, vysvléknout ho z uniformy, bot a opřeného o strom zastřelit. Celou akci podnikli banderovci s cílem získat četnickou uniformu pro snadnější pohyb k západní hranici. Druhý den a několik dalších dnů, byly silným vojenským uskupením Beskydské lesy očištěny od posledních zbytků banderovských tlup.
Další cesta nás zavedla již na Česko – slovenské hranice, Makovského průsmyku, U Tabule, u památníku partyzána, který byl vybudován na památku všech partyzánů 1. Československé partyzánské brigády Jana Žižky. S krátkou historickou vzpomínkou na přechod partyzánů ze Slovenska na Moravu vystoupil přítel Gara (…Partyzáni se začali připravovat na další pokus přechodu na Moravu, tentokrát celá brigáda Jana Žižky. Byla rozdělena na roty a čety pod jednotlivé velitele. Pochod k hraniční čáře byl zahájen krátce po půlnoci 25. září 1944. Nad ránem stanul oddíl u hraničního kamene. Partyzáni na pokyn velitele nastoupili do kruhu a na dřevěnou tyč byla vztyčena Československá vlajka. Jan Ušiak pronesl krátkou řeč, poté složil celý oddíl partyzánskou přísahu. Hranice se podařilo překročit v oblasti podťaté v obci Velké Karlovice. Pochod trval několik hodin po hornatých svazích Velkých Karlovic. V mlze a za mrholení museli partyzáni nést veškerou výzbroj a další příslušenství pro přežití v polních podmínkách…) a byla položena kytice.
Hlavní část našeho putování proběhlo v odpoledních hodinách ve Varíně na náměstí. Oslavy proběhly, jako každoročně, v tradiční slavnostní atmosféře, kdy jednotlivé delegace Krajských rad KČP nastoupily se svými prapory a zástavami. Následovalo položení věnců, kytic a projevy.
Poté členové Ostravské delegace se přesunuli k Památníku francouzských partyzánů na Strečně a položili kytici.
I letošní setkání bylo důstojným uctěním památky hrdinů bojů s nacismem a Banderovci.

 

Jan Gara

Fotogalerie: Automobilové putování za naší slavnou historií do Beskyd, Kysuce a Malé Fatry

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>