8. zasedání KR KČP, o.s. MSK

03.09.2011 08:44

Dne 3.9.2011 proběhlo v Opavě, v klubovně MěR 8. řádné zasedání KR KČP,o.s. MSK. Zúčastnilo se jej 13 členů KR a RK a 1 host – Mgr. Dagmar Holíková, která po zahájení převzala od P-KR KČP, o.s. MSK ČU krajské rady MSK.

Jednání zahájil př. J.Gara, který zároveň celé jednání řídil. Zhodnotil plnění usnesení z jednání poslední KR. Vyslechli jsme také informace z jednání vedení NR.

Velkou část jednání jsme věnovali objektivnímu zhodnocení automobilového a vlakového zájezdu do Krásné u Aše, u příležitosti odhalení druhého pomníku pohraničářů.

Přítel Bukovski s sebou přinesl DVD se záznamem celé akce, který jsme se zájmem shlédli a shodli se v hodnocení další velmi zdařilé akce. Poté jsme byli informováni o jednání BOSH k 60. výročí OSH v Nymburce, které proběhlo 25.6.2011 a kde jsme měli své zastoupení.

V průběhu dalšího jednání jsme probrali organizaci automobilového zájezdu na Slovensko na mezinárodní setkání na Strečně, Varíně a Krečmanech dne 17. 9. 2011. V rámci tohoto zájezdu se plánuje zastávka ve městě Zubří, kde uctíme památku popravených partyzánů. Přítel Adámek zajistil účast člena samosprávy města, který svou přítomností důstojně podtrhne význam této události. Účast na tomto zájezdu bude poměrně početná a pevně věřme, že proběhne zdárně.

V rámci informací zástupců jednotlivých klubů, (Ostravy, Bruntálu, Krnova, Rýmařova a Opavy), byla i kritick připomínka, MěR Bruntál - že neobdržela výtisky Hraničáře č. 4, v počtu 120 výtisků, na které čekají pravidelní odběratelé.

Rovněž jsme také schválili 3 adepty na ocenění, (z Opavy, Krnova a Bruntálu), a to zveřejněním medailonku v nejbližším Hraničáři. Následovala skutečně bohatá a plodná diskuse, která naše jednání protáhla do odpoledních hodin.

Shrnutí úkolů a závěrů přednesl př. Gara. Tradičně kvalitní pohoštění připravil př. Seidel.

Ing. Jan Adámek
jednatel KR KČP, o.s. MSK

Fotogalerie: 8. zasedání