8. Městský sněm Klubu českého pohraničí, z. s. Václava Soukupa Ostrava

06.11.2017 17:22

Dne 4. listopadu 2017 se uskutečnil v pořadí již 8. Městský sněm KČP, z s. Václava Soukupa Ostrava. Sněm se konal v zasedací místnosti Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Ostrava na Českobratrské ulici. Sněmu se zúčastnilo 34 členů městské organizace, dále sympatizanti a hosté z ČSBS, KSČM, LKŽ JJ, LKŽ BHD, ČSOL, ČRS a RD Ostrava a čestný host nově zvolený poslanec Poslanecké sněmovny PČR soudruh Leo Luzar .

V úvodu sněmu po procedurálních otázkách, byla přednesena stávajícím předsedou Městské rady KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava př. Janem Garou, obsáhlá Zpráva o činnosti MěO KČP Václava Soukupa Ostrava za uplynulé období, tj. za léta 2013–2017. Následně byly předneseny rovněž zpráva o hospodaření za uplynulé období, přednesené hospodářkou MěR př. Janou Plonkovou a kontrolní zpráva přednesenou předsedou kontrolní komise př. Emilem Chobotem.

Po přednesených zprávách následovala diskuse, ve které vystoupili jak členové KČP, tak hosté. Během diskuse zazněl návrh Stanoviska účastníků sněmu MěO KČP, z. s. VS Ostrava k současné politické situaci v ČR.

Dalším bodem byly volby a byla zvolena nová Městská rada KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava, a to ve složení: předseda – Jan Gara, místopředseda – Ladislav Nekvapil, členové Jana Plonková, Zdeněk Sirůček, František Mareš, Ján Katreniak a Městské kontrolní komise KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava ve složení: předseda – Emil Chobot a člen – Milan Poledník.

Na Městském sněmu byla také předána ocenění. Čestné uznání MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava bylo uděleno: Dáši Dvořákové, Levicovému klubu žen Boženy Holečkové Dolejší, Levicovému klubu žen Jožky Jabůrkové, Česko – ruské společnosti o. s. Městské radě Ostrava a Ostravskému ruskému domu o. s.. Čestné uznání MS KR KČP, o. s. bylo uděleno: Milanu Poledníkovi, Jindřišce Vozkové, Jánu Katreniaku, Kateřině Soukupové a Stanislavu Šplíchalovi. Čestné uznání Národní rady bylo uděleno: Pavlu Holasovi, Františku Marešovi a Tamaře Galinině. Plaketa Národní rady byla udělena: Vladimíru Lukšovi. Medaile Národní rady 3. stupně byla udělena: Míle Dohnalové, Janu Šimčíkovi a Pavlu Dvořákovi.

Během jednání 8. městského sněmu členové přijali nového člena KČP př. Josefa Grobelného. Závěrečné slovo patřilo nově zvolenému předsedovi MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava Janu Garovi.

Sněm splnil své úkoly a vytýčil si hlavní úkoly na období 2017–2021. Za hladký průběh je třeba poděkovat pracovnímu předsednictvu, ale také zázemí tvořené Janou Plonkovou a Milanem Poledníkem.

Jan Gara, MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: 8. Městský sněm Klubu českého pohraničí, z. s. Václava Soukupa Ostrava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>